КОНФЕРЕНЦИИ


Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Международен симпозиум „Кирило-Методиевите ученици в Плиска”

Кога:  28-29 октомври 2016 г., 10.30 ч., зала 219, Корпус 1

Къде: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Какво: Международен симпозиум „Кирило-Методиевите ученици в Плиска”

 

Организатор: Научен център „Преславска книжовна школа”, Факултет по хуманитарни науки

Публикувано на: 27.10.2016 г.   |   Категория: Конференции

Научна конференция „Българският език – древен, съвременен, единен‟, посветена на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Благой Шклифов

Кога: 26.10. 2016 г., 16.30 ч.

Къде: Унгарския културен институт, ул. „Аксаков №16.

  Кога: 27 и 28 октомври

  Къде: Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин

  Какво: научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Благой Шклифов

Организатор: Секцията за етнолингвистика към ИБЕ

Съорганизатори: Македонски научен институт, Унгарски културен институт.

 

 

Публикувано на: 25.10.2016 г.   |   Категория: Конференции

Отвъд границите. 10-та съвместна среща на учени от България и Северна Америка

Beyond the Borders

10th Joint Meeting

of Bulgarian and North American Scholars

Sofia, June 26‐30, 2016

Публикувано на: 26.06.2016 г.   |   Категория: Конференции

30 години Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" Международна научна конференция 2-3 юни 2016

Кога: 2 (четвъртък) и 3 (петък) юни, 9.30 ч.

Къде: СУ„Св. Климент Охридски“, аула – откриването, зала 1, Нова конферентна зала, библиотека „Филологии“  

Какво: международна научна конференция „Културни мостове. Минало и съвремие“

 

 

Публикувано на: 01.06.2016 г.   |   Категория: Конференции

Кирило-Методиевски четения 2016

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Катедрата по кирилометодиевистика 

Ви кани на традиционните си

Кирило-Методиевски четения, 2016

 

 

Публикувано на: 11.05.2016 г.   |   Категория: Конференции


3 от 6 1 2 3 4 5 ...