КОНФЕРЕНЦИИ


ПРОГРАМА на конференция „КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА”

1 октомври 2015 г.

Планетариум на Висшето военноморско училище


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ


Председател: професор д. в. н. капитан І ранг Боян Медникаров – председател на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна

Членове:

г-н Пейчо Пейчев – зам.-кмет на Община Варна;

проф. д.т.н. Руси Добрев Русев – Технически университет - Варна;

проф. д-р Петър Ангелов – Варненски свободен университет;

проф. д.г.н. Веселин Пейчев – Институт по океанология - БАН

Публикувано на: 25.09.2015 г.   |   Категория: Конференции

ПРОГРАМА на конференцията „Актуални проблеми на съвременната лингвистика”, посветена на 80-годишнината на проф. Ст. Димитрова

ПРОГРАМА на конференцията

„Актуални проблеми на съвременната лингвистика”

посветена на 80-годишнината на проф. Ст. Димитрова

5 – 6 септември 2015г., Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

 

 

Публикувано на: 05.09.2015 г.   |   Категория: Конференции

ПОКАНА за конференция Актуални проблеми на съвременната лингвистика - в чест на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова.

Секцията за общо и съпоставително езикознание при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” към БАН най-учтиво Ви кани да вземете участие в Националната научна конференция с международно участие в чест на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова

Публикувано на: 12.02.2015 г.   |   Категория: Конференции

Югoзападен университет “Неофит Рилски” Научна конференция Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи по повод 80-годишнината на проф. ИВАН КОЧЕВ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

 ЛИНГВИСТИКАТА:

ИСТОРИЯ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПЕРСПЕКТИВИ

 24 – 25 СЕПТЕМВРИ 2015, Благоевград,

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

 по повод 80-годишнината на проф. ИВАН КОЧЕВ

Публикувано на: 12.02.2015 г.   |   Категория: Конференции

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ

Секцията за българска диалектология и лингвистична география при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” към БАН най-учтиво Ви кани да вземете участие в Националната научна конференция в чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев.

Публикувано на: 12.02.2015 г.   |   Категория: Конференции


4 от 6 ... 2 3 4 5 6