КОНФЕРЕНЦИИ


Югoзападен университет “Неофит Рилски” Научна конференция Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи по повод 80-годишнината на проф. ИВАН КОЧЕВ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

 ЛИНГВИСТИКАТА:

ИСТОРИЯ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПЕРСПЕКТИВИ

 24 – 25 СЕПТЕМВРИ 2015, Благоевград,

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

 по повод 80-годишнината на проф. ИВАН КОЧЕВ

Публикувано на: 12.02.2015 г.   |   Категория: Конференции

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ

Секцията за българска диалектология и лингвистична география при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” към БАН най-учтиво Ви кани да вземете участие в Националната научна конференция в чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев.

Публикувано на: 12.02.2015 г.   |   Категория: Конференции

Международен филологически форум за студенти и докторанти Климентови четения за млади изследователи

Кога: 13 ноември (четвъртък) 2014, 9.30 ч.

Къде: Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”

Кой: Факултет по славянски филологии, Студентски съвет при СУ „Св. Климент Охридски”, Център за анализ на политическата и журналистическата реч

В 17 секции 250 млади изследователи от 18 държави ще представят своите разработки в областта на българистиката.

Идеята е младите филолози, наред с представянето на научните си проекти, да участват в дискусионни форуми – кръгли маси, с водещи специалисти в съответните области. Темите са разнообразни: българистиката в чужбина, образованието и новите медии,  студентският и докторантският обмен, политическата и журналистическата реч.

Предвидени са и поредица от лекции на изявени български учени.

В рамките на Форума ще се проведат и традиционните Климентови четения за млади изследователи.

Форумът се провежда под наслова „Софийският университет – дом на словото”.

 

 

 

Публикувано на: 11.11.2014 г.   |   Категория: Конференции

Юбилейной болгаро-российской научной конференции

Болгария – Россия

135 лет со дня установления дипломатических отношений:

прошлое, настоящее и будущее

Публикувано на: 06.07.2014 г.   |   Категория: Конференции

Покана за конференцията „Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 г. от рождението на Ватрослав Облак”

 

Секцията за българска диалектология и лингвистична география към Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН Ви кани най-учтиво да вземете участие в работата на Международната научна конференция „Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 г. от рождението на Ватрослав Облак”.

Конференцията ще се проведе на13 и 14 юни 2014 г. в ИБЕ при БАН.

Заявки за доклади в лингвистичните направления: диалектология, история на езика и съпоставително езикознание (с времетраене до 10 мин.) се приемат до 15 март 2014 г. на e-адрес:oblak_konf_2014@abv.bg.

Такса правоучастие – 30 лв

Организаторите не поемат разходите по престоя и пътуването на участниците.

 

Публикувано на: 24.01.2014 г.   |   Категория: Конференции


5 от 6 ... 2 3 4 5 6