КОНФЕРЕНЦИИ


Покана за конференцията „Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 г. от рождението на Ватрослав Облак”

 

Секцията за българска диалектология и лингвистична география към Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН Ви кани най-учтиво да вземете участие в работата на Международната научна конференция „Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 г. от рождението на Ватрослав Облак”.

Конференцията ще се проведе на13 и 14 юни 2014 г. в ИБЕ при БАН.

Заявки за доклади в лингвистичните направления: диалектология, история на езика и съпоставително езикознание (с времетраене до 10 мин.) се приемат до 15 март 2014 г. на e-адрес:oblak_konf_2014@abv.bg.

Такса правоучастие – 30 лв

Организаторите не поемат разходите по престоя и пътуването на участниците.

 

Публикувано на: 24.01.2014 г.   |   Категория: Конференции

150 години от рождението на акад. Любомир Милетич

БАН чества 150 години от рождението на академик Любомир Милетич с тържествено събрание и конференция, под патронажа на  Маргарита Попова - вицепрезидент на РБългария.
4 декември, 10.30 ч., Големия салон на БАН. 

 

Публикувано на: 01.12.2013 г.   |   Категория: Конференции

Интердисциплинарната конференция ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ за млади изследователи

На 21.ХІ.2013 г. катедрата по кирилометодиевистика за четиринадесета поредна година ще проведе интердисциплинарната конференция за млади изследователи в Заседателната зала на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

.

Публикувано на: 20.11.2013 г.   |   Категория: Конференции

Шеста конференция с международно участие по лексикография и лексикология

От 24 до 25 октомври 2012 г. в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН се състоя Шестата конференция с международно участие по лексикография и лексикология. Тя беше посветена на 70-годишния юбилей на Института, както и на 70-годишнината на българската академична лексикография.

Публикувано на: 07.11.2012 г.   |   Категория: Конференции

Пета международна конференция по лексикография

Конференцията се осъществява от Секцията за българска лексикология и лексикография в Института за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при БАН и националното Българско лексикографско дружество. Провежда се на 19 и 20 октомври 2009 г. в залите на ИБЕ.

Публикувано на: 15.01.2009 г.   |   Категория: Конференции


5 от 5 1 2 3 4 5