КРЪГЛА МАСА


СУ - 1100-годишнина от успението на свети Климент Охридски

Кога: 1 ноември, 10 ч.

           10.15 часа

Къде: НДК Централно фоайе

           Зала 7, ет. 5

Какво:Откриване на интерактивна изложба „Искони бѣслово”

             Кръгла маса на тема „Бъдещето на българския език“

Организатори: СУ„Св. Климент Охридски” и НДК

 

Публикувано на: 31.10.2016 г.   |   Категория: Кръгла маса

Съюз на учените в България - кръгла маса „Състояние на критиката в научната сфера““ (проблеми на оценяването и рецензирането).

Кога: 18 ноември (сряда) 2015 г., 10 ч.

Къде: СУ „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала (Огледалната зала)

Кой: Комисията по етика към СУБ

ПРОГРАМА

Публикувано на: 09.11.2015 г.   |   Категория: Кръгла маса

Българската реч в речта на българите Национална кръгла маса по случай 20-годишнината на списание “Българска реч”

Какво: кръгла маса, посветена на 20-годишнината от създаването на списание „Българска реч“.Тема Българската реч в речта на българите

Кога: 19 и 20 март 2015 година

Къде: в Първа (19) и във Втора академична зала (20), СУ „Св. Климент Охридски” 

 

Публикувано на: 18.03.2015 г.   |   Категория: Кръгла маса

„Плагиатството в науката“

              Кръгла маса

 

Кога: 12 ноември (сряда) 2014 г. , 10 ч.

Къде: Нова конферентна зала (Огледална зала)на СУ „Св. Кл. Охридски“

Кой: Комисия по етика към СУБ

Публикувано на: 10.11.2014 г.   |   Категория: Кръгла маса

Езикът не може да бъде дисциплиниран

Очевидно съществува някаква цикличност в нуждата от групово специализирано говорене, по-скоро изприказване на трупащите се въпроси около съвременния българския език (за някои “проблемът” български език). Преди близо две години такава среща организира Марко Семов като представител на СЕМ. Наскоро Фонд “13 века България” предизвика Национална кръгла маса. Тя дори събра за малко (само за откриването) двама министри – на културата и на образованието и задочно приобщи трети (на Държавната аминистрация).

Публикувано на: 15.10.2008 г.   |   Категория: Кръгла маса


1 от 2 1 2