ПРЕДСТОЯЩО


Институт за български език - изложба „Словото”

Кога: 29.09. (понеделник), 16 ч.
Къде: зала 207 Централно управление на БАН
Какво: „Дигитално издание на Старобългарски речник”, „Еркеч –паметта на
езика”, „Речник на книжовния български език на народна основа от XVII в. – словото
на прадедите ни” – презентации
От 29.09. до 03.10.2014 г. във фоайето на БАН ЦУ Институтът за български
език „Проф. Л. Андрейчин” организира изложба „Словото”.
Изложбата е посветена на 145-ата годишнина от основаването на БългАН.


Публикувано на: 28.09.2014 г.