НАГРАДИ


Проф. Олга Младенова – с „Доктор хонорис кауза“ на СУ„Св. Кл. Охридски“

Кога: 13 май 2015 г., 11 ч.  

Къде: в Аулата на СУ

Какво: На тържествена церемония проф. д-р Олга Младенова ще бъде удостоена с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 Предложението за удостояването с почетното звание е на Факултета по славянски филологии. То е за научния принос на преподавателката в Университета в Калгари, Канада.

Проф. д-р Олга Младенова е сред българските учени в чужбина, които са посветили цялата си научна дейност на българския език и са публикували множество изследвания на високо научно равнище. Тя е член на Северноамериканската асоциация за проучване на Югоизточна Европа и председател на организацията през последните шест години. Член е на три комисии на Международния комитет на славистите и на Изпълнителния комитет на Канадската асоциация на славистите.

Проф. д-р Олга Младенова е инициатор и ръководител на редица проекти, посветени на изучаването на българския език, историята и контактите му с други езици. В тези проекти тя включва както български учени, така и студенти и докторанти от Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет.

Проф. д-р Олга Максимова е завършила специалност „Класическа филология“ в Букурещкия университет. Защитава докторска дисертация в Института за български език при БАН, където работи като изследовател и научен сътрудник По-късно е научен сътрудник в Института за руски език на Руската академия на науките. От 1994 г. е преподавател в Университета в Калгари, от 2014 г. е ръководител на Департамента по лингвистика, езици и култури.

 

 


Публикувано на: 11.05.2015 г.