ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ


Представяне на списание „Български фолклор“, посветено на полската фолклористика. Работилница по традиционно пеене „Полски традиционни песни. Област Курпие (Зелена пуща)“ с водещ гл. ас. д-р Вероника Гроздев-Колачинска

 

Кога: 6 и 10 октомври 2015

Къде: Полски институт, ул. „Веслец“ 12 

Организатори: Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН и Полският институт в София  

  

ПРОГРАМА

6 октомври  (вторник)

18.00 ч., Полски институт

Представяне на два броя на списание „Български фолклор“ (превод: Юлиян Божков), изцяло посветени на полската фолклористика, културна антропология и етнология с участието на гл. ас. д-р Вероника Гроздев-Колачинска.

Водещ – доц. д-р Катя Михайлова, инициатор на публикацията, съставител и редактор на преводите

Участва  доц. д-р Станой Станоев, главен редактор на списание „Български фолклор“, който ще говори  за диалога между полските и българските учени в областта на фолклористиката, етнологията и културната антропология.

v                 Презентация на гл. ас. д-р Вероника Гроздев-Колачинска „200 години след Колберг – направления и тенденции в научната и популяризаторска дейност в основните центрове, изследващи традиционния полски фолклор и култура”.

 

Двата поредни броя на списанието са посветени на основните идеи и направления в развитието на съвременната полска фолклористика, културна антропология и етнология. Двата броя излизат по случай 200 години от рождението на изтъкнатия полски фолклорист и етнограф от XIX в. Оскар Колберг (1814–1890).

 

Вероника Гроздев-Колачинска доктор на хуманитарните науки в областта на етномузикологията, певица, главен асистент в Института за изкуства при Полската академия на науките (Отдел по музикология и Фоноархив „Мариан Собески”), съоснователка на Полския етномузиколожки семинар. Провежда теренни изследвания в Полша (областите Подлаше, Курпие, Спиш) и в България (шоплука и районите, населени с католици – пловдивско и плевенско). Авторка на книгите: Mój śpiewnikpowstańczy” (Моята въстаническа песнопойка, 2008), ŚpiewnikdawnejWarszawy” (Песнопойка на стара Варшава, 2012),„Bułgarzykatolicy.Tradycyjnakulturamuzycznadiaspory (Българите католици. Традиционната музикална култура на диаспората, 2012). Многократен лауреат на конкурса на Полското радио „Нова традиция“, номинирана за музикалната награда „Фридерик“ и „Корифей на полската музика“.

 Катя Михайлова – фолклорист и културен антрополог, полонист, преводач, доцент д-р в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (Секция „Сравнителни фолклористични изследвания”). Провежда теренни проучвания в различни славянски страни, в това число в Полша (Бялистоцко, Подлаше, Пшемисълско) в областта на народната религиозност и религиозния фолклор, славянската митология, епическото пеене, календарната обредност, съвременния политически фолклор, етническите стереотипи, културната идентичност на поляците в България и българите в чужбина. Ръководи международни научни проекти, в това число с Института за славистика и Института за изкуства при Полската академия на науките. Авторка на повече от 80 научни публикации в България и чужбина, в това число на монографията Странстващият сляп певец просяк във фолклорната култура на славяните, София 2006 (полско разширено издание DziadwędrownywkulturzeludowejSłowian, Варшава 2010). Наградена с орден „Заслужил за полската култура” (1998) и „Офицерски кръст на Ордена за заслуги към Република П

 

10 октомври (събота)

11.00 – 17.30 ч., Полски институт

v     Работилница по традиционно пеене „Полски традиционни песни. Област Курпие (Зелена пуща)“ с водещ гл. ас. д-р Вероника Гроздев-Колачинска.

В работилницата могат да участват както професионални музиканти и певци, така и любители. Долна възрастова гарница – 15 години.

Информация на сайта на Института, записвания –  дo 9 октомври 2015:  sofia.info@instytutpolski.org

 

Традиционните песни от областта Курпие са най-архаичните полски мелодии и вокални стилове. Звуковото богатство на курпиовските песни представлява  неизчерпаем източник за вдъхновение както за композиторското творчество, така и за

забавната музика. Тези песни очароват продължителите на музикалната традиция в Полша, но преди всичко те са своеобразен феномен, тъй като все още са живо явление на полската традиционна култура.

В програмата на занятията ще бъдат застъпени както бавни песни, т.нар. „горски”, изпълнявани от мощен глас с широк диапазон, така и танцови песни, т.нар. „трампани”, изпълнявани по време на реликтов групов женски танц. Разучаваният репертоар ще обхване обредни песни – сватбени и лирични любовни песни.

Занятията по традиционно пеене ще бъдат предшествани от кратка встъпителна лекция на гл. ас. д-р Вероника Гроздев-Колачинска, която ще запознае участниците с курпиовския регион и културата му, а така също и с източниците, от които са почерпани песните. Ще бъдат представени архивни аудиовизуални записи, притежание на Фоноархива на Института за изкуства при Полската академия на науките, както и съвременни филмови и фотографски документи, показващи богатата музикална култура на Зелената пуща.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


 

 

                   

 

 

 

 

 

   

 

 

                   

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Публикувано на: 04.10.2015 г.