ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ


„Веда Словена – 140 години по-късно“ – представяне на книгата

Кога: 19 октомври (понеделник), 2015, 18 ч.

Какво: „Веда Словена – 140 години по-късно“ от Пламен Бочков, представяне на книгата

Къде: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН, зала 19

Книгата прави аналитичен преглед на столетните спорове около „Веда Словена“ и предлага съвременен прочит на този сборник от гледна точка на културния контекст, обграждащ неговата поява. Въз основа на богат корпус от архивни материали от времето на Ст. Векович до днес е представено функционалното и смислово единство на двата тома на сборника и е изведена хипотезата, че те „разказват“ фолклорната история на една общност със сложна съдба, еднакво свързана с предхристиянската основа на българската култура и религиозната митология на християнството и исляма.

Доц. д-р Пламен Бочков е ректор на Нов български университет. Научната му кариера е свързана с департамент „Антропология“ на НБУ и със секция „Теория на фолклора“ в Института за фолклор при БАН. Автор е на книгите „Непознатият юнак“ (1994), „Увод във фолклорната култура“ (2002) и „Ние и другите. Студии по етнология“ (2009). Професионалните му интереси са свързани с изследване на юнашкия епос и фолклорната история, миграции и културна идентичност, етнични общности и култури.

 

 

 


Публикувано на: 18.10.2015 г.