ИНФО


Институт за исторически изследвания, БАН Лекция "Българите и българистиката в Николаевския регион (Украйна)"

Кога: 21 юни (вторник), 16 ч.

Къде: бул. Шипченски проход №52, бл.17, ет. ІІ, Заседателна зала

Кой: доц. д-р Владимир Гамза от Николаевския национален университет "В.А.Сухомлински" 

Лекцията "Българите и българистиката в Николаевския регион (Украйна)" е в рамките на семинара "Актуални проблеми на историята и историографията", който Институтът за исторически изследвания, БАН провежда.

Лекцията ще бъде на български език.

 

 


Публикувано на: 12.06.2016 г.