КОНФЕРЕНЦИИ


Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Международен симпозиум „Кирило-Методиевите ученици в Плиска”

Кога:  28-29 октомври 2016 г., 10.30 ч., зала 219, Корпус 1

Къде: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Какво: Международен симпозиум „Кирило-Методиевите ученици в Плиска”

Организатор: Научен център „Преславска книжовна школа”, Факултет по хуманитарни науки

Учени от България, Русия, Полша, Холандия и Дания ще участват с 30 доклада в симпозиума.

В програмата е включено и представяне на книгата на проф. Пиринка Пенкова „Свети Атанасий Александрийски. Трето слово против Арианите. Изследване и издание на текста”Ще се състои на 28 октомври от 17 часа в зала 219.


Публикувано на: 27.10.2016 г.