КОНФЕРЕНЦИИ


Наука и лъженаука – борба в името на истината

Кога: 23 ноември 2017 г., 10 ч.

Къде: Големия салон на БАН, ЦУ

Какво: научна конференция на тема „Наука и лъженаука – борба в името на истината“

Заявки за докладите – до 30 септември 2017 г. на адрес: komisia_etika@abv.bg

Основен тематичен кръг – акценти:

- Наука, лъженаука (псевдонаука), протонаука и паранаука – философско-исторически преглед

- Еволюцията на науката – роля на теоретичното творчество и на интуицията; процес на отпадане на теории и създаване на нови; неокласическа наука и лъженаука

- Наука, лъженаука и етика: фабрикуване на данни; обсолетни данни и публикации; ретракция; плагиатство; разобличаване на ненаучни и неетични практики

- Неизяснени природни и обществени явления – хранителна среда за лъженауката

- Борбата с лъженауката в научните среди, медиите и обществото

- Лъженауката в природо-математическите науки

- Лъженауката в биологическите и медицинските науки

- Лъженауката в историческите науки и археологията

- Лъженауката в политическите, социологическите и хуманитарните науки

 

 


Публикувано на: 15.09.2017 г.