КОНФЕРЕНЦИИ


СУБ-Пловдив – традиционна научна сесия „Дни на науката 2017”

Кога: 2 и 3 ноември (четвъртък и петък) 2017

Къде: Пловдив, Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” 6 

Какво: ежегодна научна сесия „Дни на науката 2017” на СУБ-Пловдив

Научни направления:

• ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

• ЕСТЕСТВЕНИ  И  АГРАРНИ НАУКИ 

• ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ 

• МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ, И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.

Заявки за участие – приемат се до 27 октомври 2017 г. в канцеларията на Съюза

на e-mail: sub_plov@mail.bg  или по пощата.

Представените заявки след този срок се допускат до участие, но е възможно да не бъдат включени в предварително изготвената програма.

Представяне на материалите – постери или устна презентация.

• Постерите трябва да се поместят в поле с размери 30 х 40 см.

• Устната презентация на докладите е до 10 мин.

Такса за правоучастие:

• за редовно отчетени членове на СУБ - Пловдив – 60 лв.

• за останалите участници – 80 лв.;

В таксата за правоучастие е включен печат на статия до 4 с. За всяка допълнителна страница се плаща по 10 лв.      

Готовите за отпечатване доклади (съгласно указанията на СУБ) трябва да се предават на електронен и хартиен носител до 25 ноември 2017 г.

Таксата за правоучастие се внася по банков път ( банкова сметка- СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ;   БАНКА „ДСК-ЕАД”; ФЦ „ПЪЛДИН”;

IBAN: BG88STSA93000002615178;  BIC: STSABGSF) или  в касата на СУБ- Пловдив, включително и в деня на откриване на конференцията.

 

 


Публикувано на: 13.10.2017 г.