КОНФЕРЕНЦИИ


Единадесети международен симпозиум „Търновската книжовна школа – пространства на паметта”

Кога: 27–29 окт. 2017

Къде: Велико Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Какво: Единадесети международен симпозиум „Търновската книжовна школа – пространства на паметта”

Организатори - Научноизследователският център „Търновска книжовна школа”, Филологическият, Историческият и Православният богословски факултет на Великотърновския университет.

Тематични области:

  Търновската книжовна школа: автори, идеи, философски, културно-исторически, езиковедски и литературоведски акпекти. Книжовно наследство и приемственост през вековете

 • Източници на вдъхновение и предшественици на словотворците от Търновската книжовна школа

•  Езикът на Евтимий – „латинският” език на православните славянски народи

 Търновската книжовна и художествена школа в културата на българите и православните народи XIV– XVIII век

 • Език, църква, държава, митофолклорна и елитарна култура на средновековна България

Работни езици: български, английски, френски и всички славянски езици

Представяне на научната теза – устно експозе до 15 минути.

ПРОГРАМА

27 октомври 2017 г. (петък)

Аула на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

10.00 – 12.00 ч.

Тържествено откриване на Единадесетия международен симпозиум

„ТЪРНОВСКАТА КНИЖОВНА ШКОЛА – ПРОСТРАНСТВА НА ПАМЕТТА”

БЛАГОСЛОВ от Негово Високопреосвещенство Великотърновския Митрополит ГРИГОРИЙ

ПРИВЕТСТВИЕ от проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ПРИВЕТСТВИЯ от официални гости

ОБЯВЯВАНЕ НА НОВИЯ НОСИТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ЕВТИМИЕВА НАГРАДА

Академично слово от новия носител на Международната Евтимиева награда

27 октомври 2017 г. (петък)

Институт Конфуций

Секция Езикознание

СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ (14.00 – 15.45)

Председател: доц. д-р Татяна Илиева

Секретар: гл. ас. д-р Петя Карамфилова

14.00 – 14.15 доц. д-р Татяна Илиева (КМНЦ, България) Адвербиални предложни съчетания в старобългарски език

14.15 – 14.30 проф. Пиринка Пенкова (Калундборг, Дания) Историческите данни и езикът за антиарианските спорове в Евтимиевото „Похвално слово за светите равноапостолски царстващи Константин и Елена“

14.30 – 14.45 проф. дфн Татьяна Попова (Северодвинск, Русия) О славянских переводах Лествицы Иоанна Синайского и их именованиях в научной литературе

14.45 – 15.00 проф. д-р Уилям Федер (Утрехт, Холандия) Скалигеровият патерик и двояката трансмисия на църковнославянските текстове

15.00 – 15.15 гл. ас. д-р Петя Карамфилова (ВТУ, България) Съществителни имена с отвлечено значение в Дионисиевия превод на Антиюдейските слова от св. Йоан Златоуст

15.15 – 15.30 д-р Теодора Илиева (ВТУ, България) Hapax legomena в корпуса „За серафимите“ от книга „Маргарит“ на св. Йоан Златоуст в превод на Дионисий Дивни

15.30 – 15.45 Иван Марчевски  (Велико Търново, България) Старобългарският език като даденост

ДИСКУСИЯ

27 октомври 2017 г. (петък)

Институт Конфуций

Секция Литературознание

СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ (14.00 – 15.00 ч.)

Председател: доц. д-р Бойка Мирчева

Секретар: гл. ас. д-р Мария Полимирова

14.00 – 14.15 д-р Ирина М. Грицевская (Нижний Новгород, Русия) Памяти болгарским и сербским святым в Иерусалимских уставах на Руси

14.15 – 14.30 доц. д-р Иван Илиев (Кърджали, България) Епитетът в славянобългарската агиография от XIV – XV век 

14.30 – 14.45 гл. ас. д-р Мария Полимирова (ЦСВИ към СУ, България) Сбирката от старопечатни книги на манастира „Света Троица“ в Ново село, град Априлци

14.45 – 15.00 доц. д-р Бойка Мирчева (КМНЦ, България) Успение Кирилово в славяно-румънската традиция

ДИСКУСИЯ

28 октомври 2017 г. (събота)

Институт Конфуций

Секция Езикознание

СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ (9.00 – 11.30 ч.)

Председател: проф. дфн Марияна Цибранска-Костова

Секретар: гл. ас. д-р Стиляна Баталова

9.00 – 9.15 проф. дфн Марияна Цибранска-Костова (ИБЕ, България) За лексиката с чужд произход в оригиналното творчество на Патриарх Евтимий

9.15 – 9.30 проф. д-р Елка Мирчева (ИБЕ, България)  Някои композитни типове в творчеството на Евтимий Търновски в контекста на приемствеността в развоя на старобългарския книжовен език

9.30 – 9.45 проф. дфн Искра Христова-Шомова (СУ, България) Риторичната прослава на празника Въведение Богородично от Теофилакт Български и Патриарх Евтимий

9.45 – 10.00 д-р Милена Обретенова (Кубански държавен университет, Русия) Още за ролята на търновския книжовен език като класически

10.00 – 10.15 доц. д-р Анна Новикова (МГУ М.В.Ломоносов, Русия) Языковые особенности Евангелия №1140 Тырновской книжной школы и евангельского кодекса Острожской Библии (лингво-текстологический анализ)

10.15 – 10.30 КАФЕ-ПАУЗА

10.30 – 10.45 доц. д-р Ценка Досева (СУ, България) Повтаряща се старинна лексика в Службата за пророк Илия и в Цамблаковото слово за пророка

10.45 – 11.00 доц. д-р Андрей Бояджиев (СУ, България) Словата на Григорий Цамблак в Зографски ръкописни сборници

11.00 – 11.15 доц. д-р Ваня Мичева (ИБЕ, България) Концептът воля в оригиналните произведения на Патриарх Евтимий

11.15 – 11.30 гл. ас. д-р Стиляна Баталова (КМНЦ, България) Коментарите на Св. Кирил Александрийски върху Книга на пророк Исая: преславското наследство в търновска и руска редакция

ДИСКУСИЯ

28 октомври 2017 г. (събота)

Институт Конфуций

Секция Езикознание

СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ (13.30 – 14.30 ч.)

Председател: доц. д-р Татяна Mострова

Секретар: доц. д-р Камен Димитров

13.30 – 13.45 доц. д-р Татяна Mострова (КМНЦ, България) За встъпителните статии към Лествицата на Йоан Синайски – структурни и текстологични проблеми

13.45 – 14.00 доц. д-р Камен Димитров (ВТУ, България) Причастията в Дионисиевия превод на „Словата против аномеите” от св. Йоан Златоуст

14.00 – 14.15 доц. д-р Петко Петков (СУ, България) Славянският текст на Постническите слова на св. Василий Велики

14.15 – 14.30 гл. ас. д-р Любка Ненова (ЮЗУ, България) Отново за Житието на св. Василий Нови

ДИСКУСИЯ

28 октомври 2017 г. (събота)

Институт Конфуций

Секция Литературознание

СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ (9.00 – 12.30 ч.)

Председател: проф. д-р Венелин Грудков

Секретар: гл. ас. д-р Цветомира Данова

9.00 – 9.15 проф. д-р Венелин Грудков (ВТУ, България) Култът към св. Иван Рилски в търновската агиография

9.15 – 9.30 проф. д-р Кирил Кабакчиев (ВТУ, България) С какво се е занимавал Патриарх Евтимий според сведенията на Константин Костенечки?

9.30 – 9.45 доц. д-р Антоанета Буюклиева (БУ, България) Идеите на исихазма в творчеството на Евтимий

9.45 – 10.00 д-р Горанис Полидорос (National and Kapodistrian University of Athens, Гърция) Семантика и литерарна функциjа „симбола“ у житиjама Jевтимиjа Трновског

10.00 – 10.15 доц. д-р Невена Гавазова (ВТУ, България) Търновският химнографски и агиографски цикъл за св. Филотея Темнишка

10.15 – 10.30 гл. ас. д-р Цветомира Данова (КМНЦ, България)  Словото за Успение Богородично от Григорий Цамблак в светлината на византийската традиция

10.30 – 10.45 КАФЕ-ПАУЗА

10.45 – 11.00 проф. дфн Анчо Калоянов (ВТУ, България) „Кишевски сборник“ – „малка“ библиотека на патриарсите на Великата Църква на Царевград Търнов (XII–XIV век)

11.00 – 11.15 проф. д-р Johannes Reinhart (Institute of Slavic studies, Австрия) Чудото на Богородица с каещия се иконом Теофил от Адан (BHG 1319) – среднобългарски превод от XIV век/ The Legend of Theophil of Adana (BHG 1319) and its Middle Bulgarian translation

11.15 – 11.30 н.с. д-р Алексей Г. Сергеев (РАН, Русия) „Слово о создании Адамове“ в составе новоизводного Панигирика и его источники

11.30 – 11.45 доц. д-р Венета Савова (СУ, България) Славянският превод на службата за св. Йоан Владимир (преводна и текстова традиция)

11.45 – 12.00 д-р Victoria Legkikh (Institute of Slavic studies, Австрия) Особая редакция службы свт. Николаю в болгарских минеях XIV век

12.00 – 12.15 гл. ас. д-р Вячеслав Литвиненко (Charles University, Чехия), д-р Ирина М. Грицевская (Нижний Новгород, Русия) Триодные гомилии Псевдо-Афанасия Александрийского в сборниках круга Евтимия Тырновского

12.15 – 12.30 гл. ас. д-р Анета Николова (ВТУ, България) „Изложение вкратце за православната вяра на Йоан Философ" в сборници ХІV–ХVІ в. (Опит за атрибуция)

ДИСКУСИЯ

28 октомври 2017 г. (събота)

Институт Конфуций

Секция Философия. Богословие. Изкуствознание

СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ (14.30 – 17.00 ч.)

Председател: доц. д-р Ростислава Тодорова

Секретар: гл. ас. д-р Пламен Събев

14.30 – 14.45 гл. ас. д-р Пламен Събев (ВТУ, България) Зографи от Бока-Которската школа и техните икони (XVII–XVIII век)

14.45 – 15.00 проф. д-р Патрик Льокак (Truman State University, USA) Émotions et sentiments dans la peinture des Balkans aux XIII°-XIV° siècles

15.00 – 15.15 доц. д-р Ростислава Тодорова (ШУ, България) Търновското влияние в една икона „Св. св. Кирил и Методий“ на Никола Василев от Шумен

15.15 – 15.30 гл. ас. д-р Ян Волски (Лодзки университет, Полша) Лествицата на Йоан Синайски и монашеската култура в България през XIII–XIV век

15.30 – 15.45 КАФЕ-ПАУЗА

15.45 – 16.00 доц. д-р Стефан Стефанов (ШУ, България) Екзархийското църковнославянско издание на Типика в Търново през 1890 г. и българското богослужение

16.00 – 16.15 д-р Атанаска Стамболийска (РИМ, Велико Търново) Женското монашество на Балканите (ХІV– ХVІІ век)

16.15 – 16.30 докторант Любомира Стефанова (СУ, България) Образно-символни представи от Ареопагитските трактати в художествените модели на Търновската средновековна живопис

16.30 – 16.45 докторант Елена Серева (СУ, България) Образът на светите братя Кирил и Методий в стенописното творчество на Никола Образописов

16:45 – 17.00 д-р Надежда Христова (Велико Търново, България) За действието на злите духове в света според учението на Православната църква и Светите Отци

ДИСКУСИЯ

28 октомври 2017 г. (събота)

Институт Конфуций

Секция История. Археология

СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ (9.00 – 12.15 ч.)

Председател: проф. д-р Пламен Павлов

Секретар: гл. ас. д-р Николай Хрисимов

9.00 – 9.15 н.с. кин Анастасия Добычина (Институт славяноведения, РАН, Русия) Наследие Тырновской книжной школы и историческая память болгар о временах Первого Болгарского царства в XVXVI вв. 

9.15 – 9.30 доц. д-р Иван Лазаров  (ВТУ, България) Съществува ли идеята за „папоцезаризъм“ в исихастките църковни дейци? 

9.30 – 9.45 проф. д-р Ивелин Иванов (ВТУ, България) Воините и въоръжението в миниатюрите от Лондонското четвероевангелие

9.45 – 10.00 проф. дин Георги Атанасов  (РИМ, филиал Силистра – БАН) Два надписа с рисунки графити от края на IX – началото на X век – преки свидетелства за проникването на кирилометодиевото дело в Североизточна България

10.00 – 10.15 доц. дин Димо Чешмеджиев (ПУ, България) Култът към св. Петка в Средновековно Търново

10.15 – 10.30 Милен Николов (РИМ, Бургас) Средновековната крепост Русокастро в историческите извори през XII–XIV в.

10.30 – 10.45 КАФЕ-ПАУЗА

10.45 – 11.00 доц. д-р Николаос Мердземекис (Институт по балканистика) Българската православна църква и атонските манастири през XIII–XIV век

11.00 – 11.15 проф. дфн Дмитрий Поливянний (Иваново, Русия) Историческа памет за владетелите от Първо Българско царство при първите Асеневци

11.15 – 11.30 проф. д-р Пламен Павлов (ВТУ, България) Българските светци и политическият исихазъм през средата и втората половина на XIV век

11.30 – 11.45 доц. д-р Бистра Николова (ИИИ при БАН) Граматикът и неговият статус

11.45 – 12.00 гл. ас. д-р Николай Хрисимов (ВТУ, България) Как се е казвала крепостта Царевец през Средновековието?

12.00 – 12.15 проф. дин Хитко Вачев (РИМ, Велико Търново) Манастирският комплекс в местността Френк Хисар като книжовно средище (по археологически данни)

ДИСКУСИЯ

28 октомври 2017 г. (събота)

Институт Конфуций

Секция История. Археология

СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ (14.15 – 18.00 ч.)

Председател: доц. д-р Кирил Маринов

Секретар: гл. ас. д-р Янко Христов

14.15 – 14.30 проф. д-р Драгомир Лалчев (София, България) За покровителството на цар Йоан Александър към манастирите през ХІV в. Нов аналитичен прочит

14.30 – 14.45 гл. ас. д-р Момчил Младенов (ВТУ, България) Цар Иван Александър и развоят на гражданската война във Византия през 1343 – 1344 г.

14.45 – 15.00 доц. д-р Румяна Комсалова (ПУ, България) Търновски принцеси като иноземни владетелки

15.00 – 15.15 д-р Георги Ковачев (Trident Technical College, USA) Света гора Сливенска и Света гора Атонска. За два сакрални района преди християнството

15.15 – 15.30 доц. д-р Александър Узелац (Белград, Сърбия) Западнославянски извори за залеза на Второто българско царство

15.30 – 15.45 ст.н.с. д-р Мирко Робов (НАИМ при БАН, филиал Велико Търново) Църквата св. Димитър и култът към Асеневци

15.45 – 16.00 доц. д-р Кирил Маринов (Лодзки университет, Полша) Планинската верига на Хемус в съчиненията на Никита Хониат

16.00 – 16.15 КАФЕ-ПАУЗА

16.15 – 16.30 доц. д-р Стефан Йорданов (ВТУ, България) Ивайло und kein Ende. Към проучването на политическата идеология на средновековното българско общество

16.30 – 16.45 докторант Лъчезар Кръстев (ВТУ, България) Цар Теодор Светослав (1300–1321) и Златната орда – етапи на политическите отношения

16.45 – 17.00 доц. д-р Зарко Ждраков (НБУ, България) Генеалогията на Иисус Христос в търновската катедрална църква Св. апостоли Петър и Павел

17.00 – 17.15 дн Иван Чокоев (РИМ, Велико Търново) Представителните текстилни материали от българските земи през XIII – XIV век по археологически данни

17.15 – 17.30 гл. ас. д-р Янко Христов (ЮЗУ, Благоевград) Рушители на Палеологовото реставрационно дело на Балканите в последната третина на ХІІІ век

17.30 – 17.45 докторант Анелия Маркова (ВТУ, България) Българо-византийските войни през 14 век – опит за социологическа интерпретация

17.45 – 18.00 докторант Симеон Антонов  (ВТУ, България) Още веднъж за смъртта на цар Калоян

ДИСКУСИЯ

29 октомври 2017 г. (неделя)

Културна програма

Посещение на гр. Трявна:

 

 


Публикувано на: 13.10.2017 г.