КОНФЕРЕНЦИИ


„БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ” – ШУ“Епископ Константин Преславски“ международна научна конференция

Кога: 27-29 септември, 2018, 10 ч., Корпус 1 – Аула.

Къде: Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Какво: конференция по случай 40-годишнината на Катедрата по български език при Факултета по хуманитарни науки

Международната юбилейна конференция „Българският език – история, настояще, бъдеще“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ е посветена на 40-годишнината на Катедрата по български език.  

Ще бъдат разгледани проблеми на съвременния български език, диахронната лингвистика, на общото, сравнителното, съпоставителното и балканското езикознание, на стандартологията, диалектологията, ономастиката, социолингвистиката, психолингвистиката, металингвистиката и др. интердисциплинарни полета.

Със свои лекции ще участват чл.-кор. проф. д.ф.н. Тодор Бояджиев (Нужна ли ни е джендърлингвистика?), проф. д.ф.н. Стефана Димитрова (Ролята на екстралингвистичния фактор в лингвистичните изследвания) и проф. д-р Кина Вачкова (Антропонимична система и езиковата политика на българската държава).

Сред чуждестранните участници-българисти са: Людвиг Селимски (Университет Катовице, Полша), Манфред Трумер (Университет Грац, Австрия), Хетил Ро Хауге (Университет Осло, Норвегия), Мария Воейкова (РАН, Санкт Петербург, Русия), Зейнеп Зафер (Университет Анкара, Турция), Красимир Иванов, Лидия Супрун-Белевич (Университет Минск, Беларус).

Работни езици: български, руски, английски

Програма:

http://kbe.shu.bg/wp-content/uploads/2018/09/prog-conf-kbe-2018-v2.pdf

 


Публикувано на: 24.09.2018 г.