СЪБИТИЯ


Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” чества своята 71- годишнина с научна сесия – 15 май, 2013 г.

         Уважаеми колеги,

      Имаме удоволствието да Ви поканим на тържественото честване на годишнината от основаването на Института за български език ”Проф. Любомир Андрейчин” при БАН, което ще се състои на 15 май 2013 г. от 15 часа в Големия салон на Института.

         Програмата на честването включва:

15:00- 15:15 Светла Коева - Институтът за български език на 71 години

15:15 - 15:30 Връчване на ежегодните награди на Института

15:30-18:00   Кратка   научна   сесия,  представяща   някои    от последните постижения на Института.

18:00 Коктейл

За нас ще бъде чест да присъствате!

 

П Р О Г Р А М А

НА НАУЧНАТА СЕСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 71-ГОДИШНИНАТА НА

ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. Л. АНДРЕЙЧИН” - БАН

 

15:30 – 15:50  Доц. д-р Руска Станчева: Официален правописен речник на българския език

15:50 – 16:10  Гл. ас. д-р Явор Милтенов: Българо-руски сборник „Язык Библии. Лингвотекстологические исследования"

16:10 – 16:30  Доц. д-р Мария Китанова: Човешкият живот - раждане, сватба, погребение. Тематичен речник на семейната обредност

16:30 – 16:50 Проф. дфн  Мони   Алмалех: Макротъмно в Стария Завет

17:10 – 17:30  Гл. ас. д-р Цветелина Георгиева и ас. д-р Атанаска Атанасова: Информационен портал „Инфолекс"

17:30 – 17:50 Анелия Белогай и Диман Карагьозов: MediaTalk - научни постижения и бизнес новации


Публикувано на: 15.05.2013 г.