ВСИЧКИ РЕЦЕНЗИИ


Рубриката „Рецензии и коментари” се финансира от спечелен конкурс на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите 2012 и 2014 г.

Това е рубрика, в която даваме пространство за всички ваши рецензии, коментари, отзиви. Често трудно намираме място за този жанр в изданията. Ако се чудите къде да публикувате вашия материал, можете да се възползвате от мястото, което ви предоставяме – безплатно! Ако пък вече имате публикация при нас, чакаме и още.


Кафка между аутизма, любовта и самоизгарянето

Може би сте преживели потрес от хрумването на Кафка - събуждайки се сутрин, да ви превърне в хлебарка, която трудно може да се преобърне в леглото и е принудена да умре, заобиколена от леденото безчуствие на семейството си. Писателят, един от трите стълба на съвременната европейска и световна литература, изтръгнал от себе си феномена на отчуждението и с вътрешни визии предсказал ужасите на Холокоста, оживява в романа на съвременен берлински автор – Михаел Кумпфмюлер, парадоксално – като щастлив човек. Там е намерил почти невъзможната взаимност в любовта през последната година преди да умре заради тлеещата в него туберколоза.

Публикувано на: 20.06.2015 г.   |   Автор: Лъчезар Лозанов / Lachezar Lozanov

Парашкевов, Б., Българска транскрипция на немски имена / Parashkevov, B., Bulgarische Transkription Deutscher Namen, София: „Изток-Запад”, 2015, с. 326.

Автор на рецензираната книга е видният наш езиковед германист проф. Борис Парашкевов. Наред с основната си академична специализация – история и историческа граматика на немския език – той е развил много по-широки лингвистични интереси, не на последно място и към родния си български език. Проявявайки завидна творческа активност през последното десетилетие, той ни зарадва с редица книги, в които се засягат различни аспекти на българската лексикална система в нейната динамика и взаимодействие и контакти с други езици. Тук се отнасят изследванията му върху етимологичните дублети, народната етимология, отименната лексика, както и корективният речник на чуждите думи, където той е основен съавтор. Тези книги обхващат богат и разнообразен езиков материал, а по своята организация имат характер и на справочници. В тях личи много широка езиковедска подготовка, умение да се борави  с множество различни езици, стремеж към изчистване на теоретичните постановки, който понякога довежда до изковаване на нови термини понятия, съчетаване на теорията с нуждите на практиката и, не на последно място, на полезното с приятното и забавното. В този кръг публикации на автора се вписва и неговата най-нова книга, посветена на транскрипцията на немските имена в българския език.

Публикувано на: 03.06.2015 г.   |   Автор: доц. д-р Христо Стаменов

Балканите в навечерието на модернизацията / The Balkans on the Eve of Modernisation

The lecture is available in Bulgarian and English, courtesy of Prof. Heppner.

Ако погледнем съвременното развитие на Европа, ще забележим редица проблеми с различен произход. Според менe някои от тези проблеми имат своите корени отвъд последните няколко десетилетия. Без съмнение живеем в епохата на радикални промени, но същевременно може да не сме в състояние да си обясним каква точно представлява тази трансформация и колко дълго би продължила. При това положение едва ли ще можем да предскажем бъдещето си и всъщност, ще ни остане само надеждата да оцелеем при сравнително приемливи обстоятелства.

 

When we are looking today at Europe’s present development we see a lot of problems which have various roots. In my opinion, a few of these problems have a longer tradition, rather than existing only for the last decades or years. Without any doubt we are living in a time of radical change, we may not be able to define exactly what the matter is and how long this situation will take. With this in mind we are not able to see our immediate future and may not do anything other than hope to survive under acceptable circumstances.

Публикувано на: 22.05.2015 г.   |   Автор: проф. Харалд Хепнер / Prof. Harald Heppner


5 от 19 ... 3 4 5 6 7 ...

Категории
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на рубриката & bdquo;Рецензии и коментари” представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.