СЪБИТИЯ


В Нощта на учените

Да не пропуснем датата 26 септември, защото тогава е третото издание на Европейската нощ на учените. Акцентът тази година е към природните науки – биология, химия и екология. Седем града от България се включват в инициативата: София, Варна, Стара Загора, Русе, Добрич, Сливен и Пловдив. Денят е определен от ЕК и е по проекта RE*CAME, подпрограма “Хора” на Седма рамкова програма. Целта е ясна: предизвикването на широк интерес към занимаващите се професионално с наука, като се покаже ролята им за развитието на обществото и се провокират младите с научни интереси.

Инициативата е породена от Европейската комисия през 2005-а и се осъществява едновременно във всички страни членки на Съюза. България се включва на следващата 2006 г. чрез проекта U*NIGHT. Тогава областите са технологии и физика, а участниците: Софийския и Русенския университет, Тракийския в Стара Загора, Техническия университет в София и този във Варна, съвместно с Клуба на младите таланти. Миналата беше годината на историята и археологията, датата 28 септември, с основен организатор Националния археологически музей към БАН. Картината на градовете, които се включиха, беше доста пъстра: София, Варна, Стара Загора, Русе, Пловдив, Казанлък, Кърджали, Созопол.

Сега координатор на проекта е Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони (АУРЕ). Това е неправителствена организация, член на Европейска мрежа за научно-приложни дейности в областта на устойчивото управление на урбанизираните територии – URBAN-NET по Шеста рамкова програма на ЕС. Останалите участници са: Център по технологии на информационното общество към СУ ”Св. Климент Охридски”; клуб “Млади таланти” – неправителствена организация с основна цел изграждането на устойчива среда за развитие на младите хора с интереси в областта на науката, технологиите и изкуството и създаване на възможности за тяхното професионално реализиране; сдружение “Евроинтеграция и информация”; Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийския университет – Стара Загора; Технически университет – София; Технически университет – Варна, Център за международно сътрудничество и мобилност; Център за европейска интеграция, международно сътрудничество и мобилност към Русенския университет “Ангел Кънчев” – изпълнява и функциите на регионален информационно-консултативен център за Северна България по европейски програми за научни изследвания и техническо развитие. Партньори по проекта са Съюзът на учените в България, Британският съвет и още: общини, музеи, организации.

В София (зала 6 на НДК) ще разберете кои са победителите в четирите конкурса, общи за всички градове: изложбата “Да превърнем отпадъците в забавна научна игра”, фотоконкурс “Учените в действие”, за разработка на статии, реферати, мултимедийни презентации “За устойчиво развитие – решаване на проблемите на деня чрез наука и иновации”, за журналисти публикации на тема ”Върхови достижения на българските учени”.

Ще бъде представена поетичната книга “Стъпки”, сборник с 56 стихотворения от български учени. Ще има развлекателна програма.

Паралелно с програмата в НДК, в хотел Хилтън от 18 часа, съвместно с Британския съвет, ще има “Научно кафене”. Чрез видеоконферентна връзка ще се свържат учените от България, Гърция и Кембридж чрез темата “Какво ни прави хора”, във връзка с годишнината на Дарвин.

Друга паралелна програма ще бъде “Отворени врати на музеите”. Между 16 и 20 часа с вход свободен ще отворят врати Националният природонаучен музей към БАН и Националният политехнически музей - София, който се намира на “Опълченска” №66.


Публикувано на: 24.09.2007 г.