КРЪГЛА МАСА


„Плагиатството в науката“

              Кръгла маса

 

Кога: 12 ноември (сряда) 2014 г. , 10 ч.

Къде: Нова конферентна зала (Огледална зала)на СУ „Св. Кл. Охридски“

Кой: Комисия по етика към СУБ

 

Download PDF File  Програма


Публикувано на: 10.11.2014 г.