КОНФЕРЕНЦИИ


Научен форум „Книга и шрифт. Традиция и съвременност“

Кога7 април (четвъртък) 17.30 ч.;

          8 (9.15 ч.) и 9 (10.00 ч.) април (петък и събота) 2022

Къде: СБХ ул. Шипка 6, зала 1С, ет. 1;

           Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Конферентна зала

Какво: изложба на творби на млади автори;

              научна конференция

Научният форум „Книга и шрифт. Традиция и съвременност“ ще се открие с изложба на творби на млади автори (включително и чужденци), завършили своето образование в НХА, която ще представи съвременните тенденции в развитието на българската книга и шрифт.

Форумът ще продължи в следващите два дена с научна конференция, която ще се проведе в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Ще бъдат засегнати темите за създаването на писмеността в България; изграждането на глаголическия и кирилски шрифт и неговото функциониране в рамките на средновековната и на възрожденската българска култура; единството между изкуството на шрифта и изкуството на книгата; възрожденската книга. Инициали, подписи и илюстрация; различните аспекти на изкуството на книгата в хуманитаристиката днес. Специално внимание ще бъде отделено на съвременния дигитален шрифт и на неговия принос към развитието на книгоиздаването.

Това е първият по рода си интердисциплинарен научен форум с участието на представители от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Националната художествена академия (НХА), Издателство „Контекст“, ПУ „Паисий Хилендарски“, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, УниБИТ и Съюза на българските художници.

Събитието има за цел да събере на едно място специалисти от сферата на хуманитаристиката, на графичния дизайн, типографията, издателската дейност, историята, литературата и изящните изкуства, които ще дебатират по теми, свързани със съвременните книги и шрифтове, а също така върху развитието на писмото, типографията и книжните издания.

Ще се представи и шрифтът, създаден по почерка на Васил Левски. Всеки, който желае на използва този шрифт може да го изтегли от https://www.bcard.bg/Levski/

 


Публикувано на: 04.04.2022 г.