БИБЛИОГРАФИЯПоследно добавени

Груев 1906: Груев, Й. Моите спомени. Пловдив, 1906.

Гутшмит 1982: Гутшмид, К. Към въпроса за връзката между развоя на културата и книжовния език в епохата на българското национално възраждане. Езиковедската българистика в ГДР. София, 1982, 98-105.

Димитров 1987: Димитров, А. Училището, прогресът и националната революция през Възраждането. Българското училище през Възраждането. София: БАН, 1987.

Иречек 1974: Иречек, К. Пътувания по България. София, 1974.

Киркова 1962: Киркова, Т. Докторската дисертация на Петър Берон. Петър Берон. Изследвания и материали. Съст. М. Гечев. София: БАН, 1962.

Николова 2003: Николова, Н. Мястото на Рибния буквар в българската езиковата ситуация от 20-те години на ХІХ в. БЕ , 2003.

Радкова 1986: Радкова, Р. Българската интелигенция през Възраждането. София, 1986.

Родолюбивий 1992: Родолюбивий и благоразумний народе българский. Възрожденски предговори. Книга първа. 1806-1865. Събрал и наредил Дочо Леков. София, 1992.

Стоянов 1978: Стоянов, М. Букви и книги. Студии по история на българската писменост. София, 1978.

Френски 1975: Френски пътеписи за Балканите. ХV-ХVІІІ в. София, 1975.2 от 40 1 2 3 4 5 ...