ИНФО


Институтът за български език при БАН участва в Националната седмица на четенето

Кога: 22 – 26 октомври, 2018

Къде: 24 октомври Велико Търново

Какво: Национална седмица на четенето

За четвърта поредна година Институтът за български език при БАН взема активно участие в Националната седмица на четенето, част от изпълнението на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. Националната седмица на четенето се организира от Министерството на образованието и науката (МОН). Неин домакин тази година е Регионалното управление на образованието във Велико Търново.

На 24 октомвримлади учени от Института посетиха старата столица на България. В рамките на кампанията на Института „Написаното остава. Пиши правилно!“ те гостуваха на ОУ „Бачо Киро“ със забавна състезателна викторина, в която се включиха ученици от 6. клас не само от училището домакин, но и от СУ „Емилиян Станев“ и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“. По време на състезанието участниците в събитието показаха сериозни знания в областта на българския език, както и умение за  аналитично мислене, много необходимо за достигане до правилния отговор на езиковите задачи. Гости на събитието бяха Александър Трингов – началник Отдел „Общо образование“ в Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН, както и началникът на РУО – В. Търново инж. Розалия Личева, които предоставиха като награда за отборите и участващите във викторината училища много книги.

За първи път през 2018 година Институтът за български език предложи езикови задачи за пети, шести и седми клас, които могат да бъдат решавани както по традиционния начин, така и в интернет. Езиковите задачи „Опознай българския език!“ са формулирани върху кратък откъс от известно произведение или приказка. Така четенето се съчетава с въпроси от българската граматика и правопис. Предназначението на езиковите задачи е да провокират интереса на българските ученици към четенето, българската граматика и правописа, като едновременно с това насърчат любопитството им и стремежа им към придобиване на нови знания.

В рамките на Националната седмица на четенето общо 4590 души решиха задачите в интернет, от които задачите за 5 клас – 1844 души;  за 6 клас – 1437 души; за 7 клас – 1309 души.  Отличните резултати при задачите за пети клас са 760, за шести – 499, а за седми – 500. 

Езиковите задачи са разработени в рамките на кампанията на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“


Публикувано на: 24.10.2018 г.