КОНФЕРЕНЦИИ


140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕЙО К. ЯВОРОВ – тържествено честване с конференция

Кога: 11 (четвъртък) януари, 10.30 ч..и 12 (петък), 10 ч.

Къде: Големия салон на БАН ЦУ; Институт за литература, Голям салон

Какво: Тържествено честване 140-годишнината от рождението на Пейо. К. Яворов

Националният литературен музей и Институтът за литература при БАН честват кръглата годишнина от рождението на Яворов с тържествено честване и двудневна научна конференция „Между денят и тмата…“.

Откриването ще стане с приветствия от Атанас Капралов, директор на Националния литературен музей, и на доц. Елка Трайкова, директор на Института за литература при БАН. Проф. Михаил Неделчев ще произнесе академично слово на тема „Яворовото преминаване през света“.

След официалното откриване ще бъдат връчени наградите на Националния ученически конкурс за есе „Душата ми е пленница…“ и ще бъде показана изложбата „Път, на който не съзирам края“, наредена във фоайето на Централната сграда на БАН. 

П Р О Г Р А М А

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ, ПОСВЕТЕНО НА

140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПЕЙО К. ЯВОРОВ

11–12 януари 2018 г.

ОТКРИВАНЕ

11 януари, 10.30 ч. БАН ЦУ, ул. „15 Ноември“ №1

Голям салон

Приветствено слово на Атанас Капралов,

директор на Национален литературен музей

Приветствено слово на доц. Елка Трайкова,

директор на Институт за литература – БАН

Академично слово на проф. Михаил Неделчев

„Яворовото преминаване през света“

Връчване на наградите от национален ученически конкурс за есе

„ДУШАТА МИ Е ПЛЕННИЦА…“

 Изложба

ПЪТ, НА КОЙТО НЕ СЪЗИРАМ КРАЯ...“

 

11 януари

Централна сграда на БАН, Голям салон, ул. „15 ноември“ №1

Водещ: Людмила Малинова, ИЛ–БАН

13.30 – 13.45.Никола Иванов, Спазмите на Яворов

13.45 – 14.00. Елка Трайкова, ИЛ–БАН, „Безсъници“ – критически и приятелски прочити (1907 – 1908 г.)14.00

14.15. Мария Огойска, НБУ,Писателят и неговата творба: визии на Яворов

14.15 – 14.30.Морис Фадел, НБУ, Яворовата родина

14.30 – 14.45. Юлиан Жилиев, „Отвъд, от тук далече!“. Копнеж и предел в лириката на Яворов

14.45 – 15.00. Дора Колева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Демоничното начало в лириката на Яворов

15.00 – 15.15. Светлана Стойчева, НАТФИЗ, За „вълчите“ поетически жестове на Яворов

15.15 – 15.30. Сава Сивриев, ШУ „Епископ Константин Преславски“, За скиталеца и скиталчеството в лириката на Пейо Яворов

15.30 – 15.45.Венцеслав Шолце, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант, Единичност и нерешимост. Към политическите залози на Яворовата поезия

15.45 – 16.00. Петър Велчев, ИЛ – БАН, Яворовият стих

16.00 – 16.15. Дискусия

16.15 – 16.30. Пламен Антов, ИЛ – БАН, Билингвизъм и диалектика на езика в „Подир сенките на облаците („Уста пиянски не едни...“)

16.30 – 16.45.Христо Трендафилов, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Литературни извори на Яворовата „Нощ“

16.45 – 17.00 Алберт Бенбасат, СУ „Св. Климент Охридски“, Стихотворението „Евреи“ в контекста на връзката Яворов – Дора Габе

17.00 – 17.15. Людмила Малинова, ИЛ – БАН, Яворов и Дора Габе

17.15 – 17.30. Катя Зографова, Национален литературен музей, Образът на Яворовата Мина у други български писатели и в спомените на съвременниците

17.30 – 18.00 Дискусия

12 януари

Институт за литература, Голям салон, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17

Водещ: Елка Димитрова, ИЛ–БАН

10.00 – 10.15. Йордан Нанчев, „С тоя самотен човек бях колкото близък, толкова и далечен“. Александър Паскалев за поета и приятеля П. К. Яворов

10.15 – 10.30. Роман Хаджикосев, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Тренът на ужаса. Карима срещу Яворов

10.30 – 10.45. Донка Билярска, Национален литературен музей, Пейо Яворов и Христо Матов като задгранични представители на ВМОРО.

10.45 – 11.00. Никола Бенин, РУ „Ангел Кънчев“, Произнесъл ли е Яворов думите в Банско: „Братя, хвърляйте фесовете. От днес сте вече свободни българи.“?: Писмата на Яворов до Лора през Балканската война

11.00 – 11.15. Мирослава Кортенска, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Яворов и театърът

11.15 – 11.30. Мариета Гиргинова (ИЛ – БАН), Елизария Рускова (СУ „Св. Климент Охридски“), Драматургът Яворов и „Златорог“. Историята на едно премълчаване

11.30 – 11.45. Надежда Александрова, НБУ, Яворов музей

11.45 – 12.00. Дискусия и закриване на конференцията

 

 

 

 

 

 

Публикувано на: 08.01.2018 г.   |   Категория: Конференции

Конференция „Наука и лъженаука – борба в името на истината“

Кога: 23 ноември 2017 г., 10 ч.

Къде: Големия салон на БАН, ЦУ ул. „15 ноември“ № 1

Какво: научна конференция на тема „Наука и лъженаука – борба в името на истината

Кой: Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН, Комисията по етика към Съюза на учените в България с подкрепата на БА

 

Основен тематичен кръг – акценти:

-        Наука, лъженаука /псевдонаука/, протонаука и паранаука.

-        Наука, лъженаука и етика: фабрикуване на данни; плагиатство; разобличаване на ненаучни и неетични практики.

-        Неизяснени природни и обществени явления – хранителна среда за лъженауката.

-        Борбата с лъженауката в научните среди, медиите и обществото.

-        Лъженауката в природо-математическите науки.

-        Лъженауката в биологическите и медицинските науки.

-        Лъженауката в историческите науки и археологията.

-        Лъженауката в политическите, социологическите и хуманитарните науки.

 

ПРОГРАМА

Публикувано на: 20.11.2017 г.   |   Категория: Конференции

Единадесети международен симпозиум „Търновската книжовна школа – пространства на паметта”

Кога: 27–29 окт. 2017

Къде: Велико Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Какво: Единадесети международен симпозиум „Търновската книжовна школа – пространства на паметта”

Организатори - Научноизследователският център „Търновска книжовна школа”, Филологическият, Историческият и Православният богословски факултет на Великотърновския университет.

 

Публикувано на: 13.10.2017 г.   |   Категория: Конференции

СУБ-Пловдив – традиционна научна сесия „Дни на науката 2017”

Кога: 2 и 3 ноември (четвъртък и петък) 2017

Къде: Пловдив, Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” 6 

Какво: ежегодна научна сесия „Дни на науката 2017” на СУБ-Пловдив

 

 

Публикувано на: 13.10.2017 г.   |   Категория: Конференции

Международен симпозиум “Константин Преславски и неговата епоха”

Кога: 12-14 октомври 2017

Къде: Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Какво: Международен симпозиум “Константин Преславски и неговата епоха”

ПРОГРАМА

Публикувано на: 09.10.2017 г.   |   Категория: Конференции


1 от 6 1 2 3 4 5 ...