КОНФЕРЕНЦИИ


Юбилейна научна конференция Паисиеви четения 2018

Кога: 8-10 ноември 2018 г.

Къде: Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Какво: 45 години филологии в Пловдивския университет

Юбилейна научна конференция Паисиеви четения 2018

Тази година Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ отбелязва 45 години от основаването си. По този повод юбилейната научна конференция Паисиеви четения 2018 е под надслов 45 години филологии в Пловдивския университет

Научните секции на Конференцията са с теми:

Литература, власт, импровизация; 40 години Славистика в Пловдивския университет; As You Like It - English Studies Before and Now; Лингвистичната компетентност - виадукт към универсалността; Актуални тенденции в развитието на съвременния български език; Langue, littérature, communication interculturelle; Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation; Lengua, literatura y comunicación intercultural; Lingua, letteratura e comunicazione interculturale; Русский лингвокультурный дискурс: гипотезы, маршруты, мосты;

КРЪГЛА МАСА по ОНОМАСТИКА, посветена на 45-годишния юбилей на Филологическия факултет и на 110-годишнината от рождението на акад. Владимир Георгиев - Мястото на собствените имена в лингвокултурологичната репрезентация на света. 

Работни езици на конференцията са всички славянски езици, английски, немски, френски, испански и италиански език.

 

 


Публикувано на: 06.11.2018 г.