ИНФО


Национален природонаучен музей на БАН – 130-годишен юбилей

Кога: 9 април (вторник) 2019, 16 ч.

Къде: БАН, зала „Марин Дринов“

Какво: тържествено събрание на Националния природонаучен музей на БАН по повод юбилея му

Основан през 1889 г., когато Княз Фердинанд представя своите колекции от препарирани птици, бозайници и пеперуди, днес Музеят е най-богатият от природонаучните музеи на Балканския полуостров с почти милион и половина музейни единици – образци от световното природно наследство.

 

При преструктурирането на Българската академия на науките през 1947 г., Музеят е между първите институции, които влизат в състава на Академията, а три от академичните институти – Зоологически, Ботанически и Геологически се създават на негова основа.

Като научна институция в състава на БАН, Природонаучният музей е единствен или основен изследователски център за България в областта на биоспелеологията и проучването на прилепната фауна, ентомологията, херпетологията, палеонтологията на гръбначните животни, археозоологията, опазването на фауната.

Учените от Музея са сред създателите на редица научни направления у нас: ентомология, аранеология (науката за паяците), акарология (сухоземни акари), ихтиология, херпетология, орнитология и палеоорнитология, биоспелеология, палеонтология и eволюция на неогенската мегафауна. Безспорен научен принос със световно значение са изследванията на зоолозите, палеонтолозите и ботаниците от НПМ-БАН, довели до откриването и описването на около 350 нови за науката таксони на съвременни и изкопаеми безгръбначни и гръбначни животни и растения от цял свят.

Изследователите от Музея ежегодно участват като презентатори в събития за популяризиране на науката като Европейска нощ на учените, Софийски фестивал на науката, Международна нощ на прилепите, RATIO, Европейска нощ на музеите. Там те представят пред най-широка публика темите, по които работят, и резултатите от своите изследвания.

 


Публикувано на: 06.04.2019 г.