КОНФЕРЕНЦИИ


„Българските общности в Турция – исторически аспекти и съвременно състояние“

Кога: 16 юли 2020 (четвъртък), 10 ч. / 10.30 ч.

        Къде: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Заседателна зала IIет.

       Какво: представяне на Сборника „Българските общности в Турция – исторически аспекти и съвременно    състояние“;

                    научна конференция 

На пресконференцията ще бъде представен Сборникът „Българските общности в Турция – исторически аспекти и съвременно състояние“, издаден по проект „Булгарика – културологичен профил на българската диаспора“ № ОПРО5/10, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН.

За първи път се прави сборник от изследвания, които обхващат не само историческия период от развитието на българските общности в Турция, но и тяхното съвременно състояние.

Веднага след това ще започне научната конференция, която ще представи българската общност в Турция от историческа, антропологична, философска, етнографска и мултидисциплинарна гледна точка.  


Публикувано на: 15.07.2020 г.