ВСИЧКИ СЪБИТИЯ


30 години Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" Международна научна конференция 2-3 юни 2016

Кога: 2 (четвъртък) и 3 (петък) юни, 9.30 ч.

Къде: СУ„Св. Климент Охридски“, аула – откриването, зала 1, Нова конферентна зала, библиотека „Филологии“  

Какво: международна научна конференция „Културни мостове. Минало и съвремие“

 

 

Публикувано на: 01.06.2016 г.   |   Категория: Конференции

Софийски международен литературен фестивал - конкурс

Софийски международен литературен фестивал -конкурс

За втора поредна година в рамките на Софийския международен литературен фестивал се организира конкурс за български писатели. Темата на конкурса – Истанбул – е вдъхновена от международния фокус на най-голямото литературно събитие в страната. Четвъртото издание на Софийския международен литературен фестивал (13-18 декември 2016 г.) ще е посветено на турската литература.

 

От 26 май 2016г.започва първата и основна фаза на конкурса, в която българските писатели могат да изпращат свои текстове.Крайният срок за подаване на произведенията е 31 август 2016. Селектираните текстове ще бъдат преведени на турски език и издадени в специален сборник в Турция през 2017 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.   |   Категория: Инфо

Проф. д.ф.н. Виолета Косеска-Тошева с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на БАН

Проф. д.ф.н. Виолета Косеска-Тошева с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на БАН

Българската академия на науките удостои проф. д.ф.н. Виолета Косеска-Тошева от Полската академия на науките с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на тържествена церемония днес, 26 май 2016 г., в Големия салон на БАН.

 

Председателят акад. Стефан Воденичаров представи творческата биография на проф. Косеска-Тошева и оповести решението на Управителния съвет на БАН за присъждане на почетното научно звание. То се присъжда за изключителните ѝ заслуги в областта на лингвистиката, компютърната лингвистика, както и за утвърждаването на българистиката в чужбина.

Публикувано на: 26.05.2016 г.   |   Категория: Награди

Кирило-Методиевски четения 2016

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Катедрата по кирилометодиевистика 

Ви кани на традиционните си

Кирило-Методиевски четения, 2016

 

 

Публикувано на: 11.05.2016 г.   |   Категория: Конференции

74 години Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, БАН Научна сесия

74 години Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, БАН

Научна сесия

Публикувано на: 10.05.2016 г.   |   Категория: Инфо


5 от 28 ... 3 4 5 6 7 ...