НАЧАЛО


 

Сайт за хуманитаристика и извори възникна като идея в Секцията за история на българския език в Института за български език. По стечение на обстоятелствата (което в БАН означава безпаричие) стартирахме на два пъти – 2007 година и отново през 2012-а.

 

Сайт за хуманитаристика и извори има претенцията да е банка за информация и място за реализация (на хора с интереси и познания, без ограничения) на научната ни продукция, идеи, проекти.

 

Сайт за хуманитаристика и извори има за цел да обедини учени, преподаватели, дипломанти, докторанти, с интерес към проучването на различни аспекти от българския език, литература, история, в широкия диапазон Х-ХХI век.

 

Сайт за хуманитаристика и извори прибавя рубриката „Рецензии и коментари”, която е финансирана чрез спечелен конкурс от Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература”.

 

Сайт за хуманитаристика и извори се нарича и научното електронно списание, в което могат да се публикуват съобщения, статии, студии, монографии, изворов материал, свързани с българистични проучвания.

На горещия стол

Образни сравнения в българските благословии

Същността на благословията е изразена още в наименованието. Думата благословия съдържа съставките „благо” и „слово”, т.е. означава „благи думи”, „добри, мили, приятни думи”.