АВТOРИ


На горещия стол

Образни сравнения в българските благословии

Същността на благословията е изразена още в наименованието. Думата благословия съдържа съставките „благо” и „слово”, т.е. означава „благи думи”, „добри, мили, приятни думи”.