ИЗИСКВАНИЯ


Колеги,

очакваме вашите публикации: статии, студии, монографии, изворов материал, персоналии, езикови бележки за XXVI брой на списанието електронно списание Дзялото до 12.VIII.2023 година.

 

Respect Colleagues,

We look forward to your articles, studies, monographs, source materials, personalia and language competence notes for Issue XXVI of електронно списание Дзялотоuntil 12.VIII.2023.


Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.