АВТOРИ


проф. д.ф.н. Николай Аретов / Prof. Dr. Sc. Nikolay Aretov

проф. д.ф.н. Николай АретовСпециалист по история и критика на българската литература и култура, сравнителното литературознание, теорията и критиката на превода, криминалния роман, национализма и националната идентичност. Превежда от английски трудове по история и културология. Издирва и публикува неиздавани или малко познати произведения на български автори от миналото

Редактор на списание „Литературна мисъл”, главен редактор на издателство “Кралица Маб”.

Работи в Института за литература.

Председател на Академичния кръг по сравнително литературознание, член и дългогодишен председател на Българско общество за проучване на осемнадесети век, член на Сдружение български писатели

Автор на множество публикации в научни и литературни издания, между които книгите „Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци през Белене” (2011), „Българската литература от епохата на националното възраждане” (2009), „Национална митология и национална литература” (2006), “Българското възраждане и Европа” (1995, 2001), “Васил Попович. Живот и творчество” (2000), “Убийство по български. Щрихи от ненаписаната история на българската литература за престъпления” (1994, 2007), “Преводната белетристика от първата половина на ХIХ в. Развитие, връзки с оригиналната книжнина, проблеми на рецепцията” (1990), Димитър и Рахил Душанови” (1988)

Подготвял е издания на Паисий Хилендарски, Владимир Полянов, Васил Попович. Сам и в съавторство съставя редица научни сборници  „...първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения” (2012), „Природа и общество. Нови изследвания за Жан-Жак Русо” (2010), „Въпреки различията. Интеркултурни диалози на Балканите” (2008), „Въобразените текстове на Българското възраждане. В чест на Стефана Таринска” (2005), „Пари, думи, памет” (2004), „Модерността вчера и днес” (2003), „Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха” (Т. 1, 2001; Т. 2, 2002 Т. 4, 2003), „Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи” (2001)