ИНФО


Изцяло дигитализирано образование?

Какво: Дебат Срещите на бъдещето с Ален Тийе

Кога: 11 януари (понеделник) 2016, 18.30-20 ч.

Къде: Френски културен институт, вход свободен, превод

Ален Тийе, ръководител на отдел във френското министерство на образованието, и Светлин Наков, генерален директтор на Software University, ще обсъдят мястото на цифровизацията в образованието и темата за изграждане на Цифровото училище – не само технологичен, но също политически и социално значим проект в областта на образованието

Публикувано на: 07.01.2016 г.   |   Категория: Инфо

Поздравление от Съюза на учените в България по случай Деня на народните будители и българските учени

Уважаеми колежки и колеги,

Приемете нашите поздрави по случай един от най-светлите и най-български празници – 1 ноември, Деня на народните будители и българските учени.

Този празник символизира националния дух и признание към хората, създали вечните културни ценности на българския народ и към техните днешни следовници!

Публикувано на: 29.10.2015 г.   |   Категория: Инфо

„Майсторски класове за будители“

Кога: 29 октомври 2015 г., начален час - 9 ч.

Къде: СУ „Св. Кл. Охридски“, Аула

Програма: 9 ч., Аула - панелна дискусия „Будителството: в ретроспектива и перспектива”

11.30 ч., Аула - официална церемония за връчване на новоучредената награда на Столична община „Будител на годината София 2015” и сертификати за изключителен принос и активно участие в инициативата

14 ч., Конферентна зала в Ректората - дискусия за представяне на добри образователни практики с участието на учители-новатори и представители на неправителствени организации.  

Публикувано на: 27.10.2015 г.   |   Категория: Инфо

185 години от рождението на Григор Пърличев - българския възрожденец от Охрид

Кога: 23 юни 2015 г., 16:30 ч.

Къде: Големия салон на БАН

Кой: Институтът за исторически изследвания при БАН

         Институтът за  литература

         и Институтът за български език „Любомир Андрейчин“

Какво: Тържествена сесия на семинара

„Актуални проблеми на историята и историографията“

По случай 185 години от рождението

на видния български възрожденец от Охрид Григор Пърличев

и 155 години от присъждането му на първа награда

в поетическия конкурс на Атинския университет –

„Омиров лавров венец“ за поемата „Сердарят“ („Войводата“)

 

 

Публикувано на: 22.06.2015 г.   |   Категория: Инфо

Национална кръгла маса „Българската реч в речта на българите”, посветена на 20-годишнината на списание „БЪЛГАРСКА РЕЧ” - покана за участие

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ  ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

                               ФОНДАЦИЯ „ПРОФ.  Д–Р  МАКСИМ МЛАДЕНОВ”

 София 1504
                                                                                                   Бул. Цар Освободител 15  

П  О  К  А  Н  А

Уважаеми колеги,

    Имаме честта и удоволствието да ви поканим  да вземете участие в Национална

 кръгла маса, посветена на 20-годишнината на списание „БЪЛГАРСКА РЕЧ

на тема:

        „БЪЛГАРСКАТА РЕЧ В РЕЧТА НА БЪЛГАРИТЕ”

      Участниците в кръглата маса ще представят своите доклади, чиято тематика трябва да бъде съобразена с целите и задачите на списанието, на 19 и 20 март (четвъртък и петък) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Заявки за участие се приемат  до 10 февруари 2015 г. на следните адреси:

Неда Павлова – nedapav@abv.bg       Надежда Михайлова-Сталянова – nadys@abv.bg

1. Участниците ще разполагат с 15 минути за своето изложение.

2. Докладите ще бъдат отпечатани в списание „Българска реч”. Указания за графичното им оформяне ще бъдат изпратени допълнително на заявилите участие.

3. Организаторите не предвиждат ангажименти, свързани с пътуването и пребиваването на участниците.

3. Не се предвижда такса правоучастие.

4. Програмата и конферентните материали ще бъдат раздавани при регистрацията.

 

 От организаторите

Публикувано на: 14.01.2015 г.   |   Категория: Инфо


5 от 8 ... 3 4 5 6 7 ...