КРЪГЛА МАСА


Българската реч в речта на българите Национална кръгла маса по случай 20-годишнината на списание “Българска реч”

Какво: кръгла маса, посветена на 20-годишнината от създаването на списание „Българска реч“.Тема „Българската реч в речта на българите“

Кога: 19 и 20 март 2015 година

Къде: в Първа (19) и във Втора академична зала (20), Софийския университет „Св. Климент Охридски” 

Участници: над 50 участници от Института за български език при БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „П. Хилендарски, ЮЗУ „Неофит Рилски, ШУ „Епископ К. Преславски“, както и учени от чуждестранни университети.

Новото списание „Българска реч”, чиято първа книжка е публикувана през 1995 год., не е пряк приемник на издаваното през 1921 год. едноименно списание, учредено от Ст. Аргиров, Ст. Младенов, Александър Теодоров-Балан и Б. Цонев, но с него го свързват стремежът и желанието  да се повиши интересът към културата на речта, да се насочи вниманието към грамотността и към съхранението на българското словно богатство.

Списанието е свързано с дейността на Фондация „Проф. д-р Максим Младенов” – Общество за проучване на българската реч и е издание на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Концепцията на списанието е подчинена на основната идея, че дейността за повишаване на езиковата култура не може да има кампаниен характер. Тя изисква постоянство и общи усилия, а грижата за опазване на езика ни, за правилното му усвояване и използване в речта трябва да бъде постоянна задача, изпълнявана внимателно, упорито и търпеливо. Целта на списанието е да поддържа интереса на носителите на българския език към неговото изучаване и познаване с оглед на правилната му употреба.

ПРОГРАМА

http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/science-forums/1418-b-rech

 

     


Публикувано на: 18.03.2015 г.