НАГРАДИ


Австрийски изследовател на Балканите с „Доктор хонорис кауза“ на СУ .

Кога: 22 май 2015 г., 9.30 ч.

КъдеАулата на СУ

Какво: Тържествена церемония за удостояване на проф. Харалд Хепнер от Университета „Карл Франц“ в Грац (Австрия) с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Историческия факултет. То е за цялостната дейност на проф. Харалд Хепнер като изследовател и за заслугите му за развитието на българската историческа наука през последните двадесет и пет години.

Проф. Харалд Хепнер е един от най-известните австрийски и европейски изследователи на миналото на Балканите и Югоизточна Европа в периода XVI–XIX век. Той активно подкрепя българските учени, които изследват българо-австрийските и балкано-австрийските отношения, воден от убеждението си, че представителите на т.нар. „малки национални исторически школи“ могат да създават изследвания на много високо равнище. Благодарение на неговата подкрепа повече от 40 изследователи, докторанти и магистри са имали възможността да работят в Университета в Грац и в други академични и държавни институции в Австрия.

Проф. Харалд Хепнер включва в своите изследователски проекти учени от Софийския университет и участва в проектни инициативи на най-старото висше училище у нас. Съвместните публикации, резултат от тези проекти, са близо 15.

Проф. Харалд Хепнер е създател на магистърската програма „История на Югоизточна Европа“, в която участват осем висши училища от Централна и Източна Европа, сред които и Софийският университет. 


Публикувано на: 20.05.2015 г.