КРЪГЛА МАСА


Съюз на учените в България - кръгла маса „Състояние на критиката в научната сфера““ (проблеми на оценяването и рецензирането).

Кога: 18 ноември (сряда) 2015 г., 10 ч.

Къде: СУ „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала (Огледалната зала)

Кой: Комисията по етика към СУБ

ПРОГРАМА

1000 – 1015      Откриване от чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария  Попова

                        председател на Комисията по етика
                        към Съюза на учените в България (СУБ)

                        Слово от проф. д.x.н. Венелин Енчев,
                        зам.-председател на Съюза на учените в България

 1015 –1300         Първо заседание.

                       Съпредседатели:

                        Проф. д.п.н. Тодор Галунов,

                        зам.-председател на Комисията по етика към СУБ.

                        Проф. д.м.н. Ива Христова,

                        член на Комисията по етика към СУБ.

                        Секретар: Кристиана Симеонова.

 Николай Поппетров, секретар на Комисията по етика към СУБ

„Как се пише рецензия? (Научната критика и рецензирането: поглед отвътре и отстрани)“

чл.-кор. проф. д.филос.н. Ангел Стефанов

„За критиката в сферата на научните изследвания“

Проф. д.ф.н. Ирена Василева

„Академичната критика в социалните науки“

Акад. проф. д.г.н. Иван Загорчев

„Рецензията в природните науки: инструмент за подобряване на качеството на научните изследвания, за заслужено  кариерно развитие... и за цензура“

Проф. д.ист.н. Илия Тодев

„Едно научно-историческо разследване“

Пламен Малинов

„Ум и памет на българския език“

Проф. д-р Лилия Илиева

„Делата на Лукаваго в съвременното ни езикознание“

Доц. д-р Чавдар Колев
„На гости у дявола“ с наукообразни експертни оценка“

Дискусия

 1300  – 1400        Обедна почивка

 1400  – 1415   Представяне на сборника „Плагиатството в науката“

1415 –1800          Второ заседание

                   Съпредседатели:

                   Доц. д-р Васка Станчева-Попкостадинова,
                   член на Комисията по етика към СУБ.

                   Николай Поппетров,
                   секретар на Комисията по етика към СУБ.

                   Секретар: гл. ас. д-р Екатерина  Петкова.

 Доц. д-р Борислав Градинаров

„Научното рецензиране – между филтъра и цензурата“

Доц. д-р Евгения Русинова
„Фиктивното и преднамерено рецензиране: актуално българско състояние“

Д-р Орлин Стефанов
„Научната критика: филипика, апология или размисъл“

Проф. д.филос.н. Сево Явашчев
„Научната критика като фактор за развитието на академичния състав във висшите училища“

Искрен Азманов
„Някои изводи от „научната критика“, която погуби гениалния академик Дончо Костов“

Проф. д.ф.н. Цветана Георгиева
„Опасен кариеризъм без научно покритие“

Проф. д.теол.н. Румен Ваташки
„Безкритичността на  научната критика при рецензии за кариерно израстване“

 Дискусия

1800      Закриване


Публикувано на: 09.11.2015 г.