КРЪГЛА МАСА


СУ - 1100-годишнина от успението на свети Климент Охридски

Кога: 1 ноември, 10 ч.

           10.15 часа

Къде: НДК Централно фоайе

           Зала 7, ет. 5

Какво:Откриване на интерактивна изложба „Искони бѣслово”

             Кръгла маса на тема „Бъдещето на българския език“

Организатори: СУ„Св. Климент Охридски” и НДК

 
Софийският университет и Националният дворец на културата отбелязват с
редица събития 1100-годишнината от успението на свети Климент Охридски.

Като резултат от подписания през м. юни 2016г. меморандум за
сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски” и
Националния дворец на културата в Двореца се подготвят редица инициативи.


По случай Деня на народните будители и отбелязването на 1100-годишнината

от блажената кончина на св. Климент Охридски на 1 ноември в Централното фоайе на НДК ще се открие интерактивната изложба „Искони бѣ слово”, която ще радва посетителите до 18 ноември.

Експозицията представя в образ и текст историята на българската книжнина
от идването на Кирило-Методиевите ученици в България през 885/6 година до
създаването на История славеноболгарская и началото на Българското
възраждане. Визуалната концепция и дизайн на изложбата са дело на авторите
Борис Мисирков, Георги Богданов и Кирил Кузманов, които с иновативния си
подход на разполагане на различни типове обекти превръщат изложбеното
пространство в своеобразна машина на времето. Интерактивният мизансцен се
допълва от внушителна хронологична визуализация на съдържанието,
съпоставяща събития от европейската и българската история с развитието на
славянската писменост. По този начин се провокира не само любопитство към
многообразието на българската история, но и чувство на приемственост и
принадлежност.

Кръглата маса на тема „Бъдещето на българския език“, която ще се фокусира върхуролята на езика като средство, което съхранява народната памет и чрез
образованието, науката и литературата я предава на следващите поколения.
Ролята на държавата, медиите и преводачите за възпроизводството и
разпространението на българския език и култура у нас и в чужбина също ще
бъде предмет на разискване. В дискусията ще вземат участие университетски
преподаватели, учители, писатели, преводачи и журналисти.

 

В навечерието на деня на светителя Климент  - на 24.11. 2016 г. от 18.30

ч. в литературен клуб „Перото” ще бъде представен сборникът „Агиославика.
Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней: доклади от
едноименната конференция - 21 май 2013 г.“

 

 

 

 


Публикувано на: 31.10.2016 г.