ИНФО


Научноинформационен център „Българска енциклопедия” на БАН показва съвременни информационни ресурси в изложба

Кога: 2 до 12 май, 8 май – официално откриване, 17 ч.

Къде: БАН, ул. „15-ти ноември“ 1, фоайе

Какво: Експозиция „Съвременни информационни ресурси – съдържание и визуално оформление”

Изложба, организирана от Научноинформационния център „Българска енциклопедия” на БАН, показва по нестандартен начин съвременните информационни ресурси.  

Повод за представянето е успешното приключване на Проект BG05M2OP001-2.002-0001, Студентски практики“ – фаза 1, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на ЕС в партньорство с МОН. Чрез този проект в базите данни на научноинформационния център на БАН постъпиха материали, върху които в продължение на две години (2016-18) поетапно работиха 315 студента от различни висши училища в страната.

Изложбата цели да представи пред по-широката публика многообразните специфични дейности, извършвани от екипа на „Българска енциклопедия“, по разработване на цялостни и специализирани информационни издания. Тя е добър повод да се подчертае значимостта от съчетаването на различните видове енциклопедични информационни ресурси, умелото боравене с тях и засиления интерес на младите хора към търсенето на пълноценна и достоверна обществено достъпна информация. Цялостната концепция на изложбата е да се представят дейностите на учените за популяризиране на достъпна научна информация пред различни публики.

Събитието се организира по повод Деня на Европа и на 150-годишнината от създаването на Българска академия на науките.

Партниращи университети:

СУ„Св. Климент Охридски“; УНСС – София; Нов български университет; Национална художествена академия; Технически университет – София; Медицински университет – София; Военна академия „Георги Стойков Раковски“; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“; Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград; Университет по библиотекознание и информационни технологии – София; Национална спортна академия „Васил Левски“; Лесотехнически университет – София; Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София; Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“; Международно висше бизнес училище – Ботевград; Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив.

 


Публикувано на: 01.05.2019 г.