ПРЕДСТОЯЩО


Българската академия на науките отбелязва с тържествено събрание и изложба "Кирило-Методиевото наследство - знание за всички" 24 май

Кога23 май (четвъртък), 11 ч.

          23 – 27 май 2019

КъдеБългарска академия на науките, Централно управлениезала „Проф. Марин Дринов“

КаквоТържествено събрание по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост;

             откриване на изложба „Кирило-Методиевото наследство – знание за всички“

 

Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски ще открие тържеството. Академично слово на тема „Култът към Кирил и Методий през българското Средновековие: идеологически трансформации“ ще изнесе доц. Ана Стойкова  от Института за литература.

След тържественото събрание ще бъде открита изложбата "Кирило-Методиевската идея в православното християнство", организирана от Кирило-Методиевския научен център на БАН. В изложбата са включени и експонати, предоставени от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН.

Изложбата се организира в рамките на финансираната от МОН Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“. Съгласувана е с основните цели – изучаване и популяризиране на българското културноисторическо наследство, както и осъществяване на тясна връзка между академичната наука и образователната сфера в дейността им за изграждане на ново общество на знанието. А конкретната цел е, да послужи в работата с ученици в неравностойно положение и да обогати знанието за Кирило-Методиевото наследство в тази целева група. Изложбата, инициирана от КМНЦ, е първа стъпка към създаване на насочена към различни групи учащи се иновативна образователна програма в областта на кирилометодиевистиката.

В изложбата участват с художествени творби ученици от няколко образователни институции в столицата, между които Специалното училище за ученици с увреден слух „Проф. Дечо Денев“, Специалното училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“, както и два от центровете за специална образователна подкрепа на деца със затруднения в когнитивното развитие – „Едуард Сеген“ и „Проф. Димитър Кацаров“. Начинанието подкрепиха курсисти от детската иконописна школа „Захари Зограф“ към Енорийския център при столичния храм „Покров Богородичен“ с ръководител Младенка Ланджева, които традиционно се включват в различни инициативи за подпомагане на деца в неравностойно положение.

Организатор и координатор на събитието е Кирило-Методиевският научен център към БАН. В духа на демократичната идея на Първоучителите за равно право на всички хора да се интегрират в общото развитие на европейската писмена култураЦентърътприема популяризирането на Кирило-Методиевото дело в българското училище, включително и сред децата със специални образователни потребности, като своя мисия.

Изложбата събира на едно място опита на високо квалифицирани специални педагози от разни области на дефектологията в обучението на деца с различни увреждания. В подготовката на проекта всяко училище по свой начин, в съобразие с потребностите и възможностите на своите възпитаници, разработи темата "Делото на Светите братя“.

В експозицията могат да се видят художествени творби на подрастващи от различни възрасти, посветени на Празника на Просветителите и славянската писменост. Двадесет и пет произведения, изпълнени с различни изобразителни техники – цветна и черно-бяла графика, акварел, квилинг, колаж, апликация – разкриват пиетета на децата към делото на Първоучителите. В работите на учениците с когнитивни нарушения се включват и елементи на арттерапия.

Курсистите от Енорийския център се представят с реплики на миниатюри от украсата на Лондонското евангелие и Томичовия псалтир. Копията са създадени след предварително подробно запознаване на децата с най-добрите образци на средновековните книги.

На тържественото откриване на изложбата, състояло се в навечерието на 11 май в Музея „Земята и хората“, ученици от СУ УНЗ „Луи Брайл“ четоха на брайлово писмо откъси от Пространното житие на св. Кирил и рецитираха стихове, свързани с празника на славянската писменост, а музикалната група от СУУУС „Проф. Дечо Денев“ изпълни жестонимично училищни песни.

В рамките на същата инициатива на 14 май сътрудници от Центъра изнесоха пред възпитаници на СУ УНЗ „Луи Брайл“ „Беседа за глаголицата“, като подготвиха за целта тактилни глаголически букви от моделин. Планува се гостуване на експозицията на Центъра „В началото бе буквата“ в СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“. Намерението е сътрудничеството между институциите да продължи и занапред.

 

     

Публикувано на: 21.05.2019 г.