ПРЕДСТОЯЩО


Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“

Кога28 окт. (понеделник), 9 ч. 

КъдеБАН ЦУ(„15 ноември“1), зала „Проф. Марин Дринов“

Каквофорума„Изследователски подходи в обучението по български език“

За четвърта поредна година Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ организира форума „Изследователски подходи в обучението по български език“. Събитието ще даде възможност на учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език да се срещнат и да обменят знания и опит, свързани с изследването на езика и обучението по български език. Форумът е насочен към стимулиране на изследователския дух на учениците.

Неговите цели са:

          Създаване на мрежа, която обединява учителите по български език и изследователите на езика с цел популяризиране на научните изследвания и постиженията на науката за езика сред тези, които са призвани да възпитат любов към родното слово.

          • Интензивни контакти между учителите по български език и изследователите на езика с цел разбиране на проблемите при преподаването на български език и предоставяне на помощ при разрешаването им по разнообразни начини.

Вижте програмата: http://www.bas.bg/event/форум-изследователски-подходи-в-обу-2/

 

 


Публикувано на: 23.10.2019 г.