КОНФЕРЕНЦИИ


Международна научна конференция – Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство

Кога: 17 и 18 октомври 2019 г. 09:00

Къде: БАН зала „Проф. Марин Дринов“

Какво: Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и приносът на учените от БАН в      прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г.

Форумът е под патронажа на председателя на Българската академия на науките академик Юлиан Ревалски и е едно от основните научни събития, посветени на 150-годишнината на Академията. Той се организира съвместно с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, а от страна на БАН пряко е ангажиран Институтът за етнология и фолклористика с етнографски музей.

 


Публикувано на: 15.10.2019 г.