ПРЕДСТОЯЩО


Историографски митове около "Босненската църква" – лекция на проф. Георги Минчев, Лодз

Кога: 18 февруари 2020 (вторник), 16 ч.

Къде: Институт за исторически изследвания, Заседателна зала

Какво: Лекция на проф. Г. Минчев от Университета в Лодз

Общоинститутският семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“  при Института за исторически изследвания – БАН организира лекция на тема: "Историографски митове около "Босненската църква" на проф. Георги Минчев

Проф. Г. Минчев от Университета в Лодз, Полша, е възпитаник на СУ "Св. Климент Охридски". Основните му интереси са в областта на литургиката, средновековната агиография и ересите. Ръководи няколко проекта за изучаване на  апокрифите и дуалистичните ереси на Балканите.

Заседателната зала на Института за исторически изследвания е на ІІ ет. в сградата на Института – бул. Шипченски проход № 53, бл.17.

 

 

 


Публикувано на: 13.02.2020 г.