СЪБИТИЯ


НБКМ „Св. Св. Кирил и Методий“ представи първата дигитална колекция от нотни издания

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ представи резултатите от проекта „Интерактивно представяне на българското музикално наследство. Създаване на дигитална колекция „Български музикални и нотни издания 1878 – 1944“.

Презентацията направи д-р Мария Бранкова, ръководител на отдел „Специални колекции“. Тя представи богатството на музикалния фонд на Библиотеката и необходимостта от неговото съхраняване чрез дигитализация. Изпълнението на проекта позволява

            усъвършенстване на достъпа на потребителите до архивния фонд на музикалната колекция;

            създаване на възможности за използването му за научни и изследователски цели под формата на дигитални копия без опасност за оригиналите,

            както и популяризиране на музикалните колекции сред младото поколение.

Проект е новост за България в цифровизирането на библиотечни фондове и чрез него ще стане факт първата дигитална колекция от нотни издания у нас. Визуализацията на експонатите от колекцията става възможна благодарение на специализирания скенер с подходящ софтуер, осигурен по проекта.

Дигиталната колекция – „Български музикални и нотни издания 1878 – 1944 г.“ отразява развитието на музикалното образование в периода след Освобождението и съдържа уникални и ценни учебници по музика, нотни азбуки, песнопойки и др. Процесът на дигитализация на нотни издания започна в средата на 2019 г.

 

 


Публикувано на: 22.06.2020 г.