КОНФЕРЕНЦИИ


Научна конференция – Воля за живот, сила за памет, надежда за справедливост. Тракийските българи в изпитанията на националната катастрофа и след това (1913 – 2023)

Кога: 24 ноември 2023 г. - 10 ч.

Къде: в Съюза на тракийските дружества в България, ул. „Стефан Караджа“ 7а

Какво: Научна конференция – Воля за живот, сила за памет, надежда за справедливост. Тракийските българи в изпитанията на националната катастрофа и след това (1913 – 2023)

Научната конференция е организирана от Съюза на тракийските дружества в България, Тракийския научен институт и Тракийския женски съюз. Посветена е на героите и мъчениците за свободата на Тракия – участници в Илинденско-Преображенското въстание и войните за национално освобождение и обединение и бежанците, прокудени от родния край

Програма

10.00  Откриване

Първо заседание

Водещ: Чл. кор. проф. Васил Проданов

10.15 – 10.30 Стоян Райчевски (Тракийски научен институт): Генерал Вазов в боевете за Одринската крепост и като губернатор на Тракия

10.30 – 10.45 доц. д-р Георги Граматиков (Тракийски научен институт): Още веднъж за събитията през 1913 г. в село Покрован, Ивайловградско – „Католическият Батак“.

10.45 – 11.00  доц. д-р Георги Митринов (Институт за български език –БАН): Подразделенията на Българския беломорски флот в защита на българското християнско население в Родопите по време на Междусъюзническата война (1913 г.)

11.00 – 11.15 доц. д-р Геновева Михова (Председател на ТНИ, филиал Варна ): Отзвукът на разорението на тракийските българи през 1913 г. във Варненския край

11.15 – 11.30 Емилия Славкова (Тракийски научен институт): Силното изригване в края на 19. – първите 20 години на 20. век на турския национализъм, извършител на българския геноцид в Тракия

11.30 – 11.45 Георги Илиев (Тракийки научен институт): Един неоспорим факт за геноцида над българите

11.45 – 12.00 доц. д-р Ваня Стоянова (Институт за исторически изследвания – БАН): Изселването на българите от Западна Тракия след Първата световна война

12. 00 – 12.15  д-р Красимира Узунова (Тракийски научен институт): Етнодемографската структура на Хасковския регион през ХІХ-ХХ век - последица от преживените исторически събития.

12.15 – 12.30 проф. д.и.н. Светлозар Елдъров (Тракийски научен институт): Тракийските българи и тракийската историческа памет в българските учебници по история от Епохата на Прехода

12.30 – 12.45 д-р Тодор Тодоров (УНСС; ВСУ „Черноризец Храбър): Тракийският въпрос – има ли решение?

12. 45 – 13.00 - Дискусия

13.00 – 14.00 Почивка

Второ заседание: 90 ГОДИИНИ ТРАКИЙСКИ ЖЕНСКИ СЪЮЗ

Водещ: проф. д.и.н. Светлозар Елдъров

14.00 –14.15 Иванка Мечева (Съпредседател на Тракийския женски съюз): Родени от Тракия, родили за Тракия! 90 години от създаването на ТЖС- организацията обединила жените на Тракия

14.15 – 14.30 д-р Елена Александрова (Регионален исторически музий – Благоевград): Публични изяви на жените в Одринска Тракия в сферата на образованието и благотворителността (втората половина на XIX –  началото на XX век

14.30 –14.45 доц. д-р Диана Стоянова (УНИБИТ), Мариета Филчева (Директор на Исторически музей "Проф. Александър Фол" – Малко Търново ): Примерът и подвигът на жените от Малкотърновско в подготовката на Илинденско-Преображенското въстание

14.45 – 15.00 проф. д.ик. н. Пенка Найденова: Вселените тракийски жени в България и техният социален капитал

15.00 – 15.15 Райна Антонова-Тончева (Регионален исторически музей – Стара Загора): Старозагорки, Балканските войни и грижата за тракийските бежанци.

15.15 – 15.30 Светла Михайлова (Регионален исторически музей - Кърджали ):  Ролята на жената в Кърджали и региона през първата половина на ХХ век.

15.30 – 15.45 – Дискусия

15.45 – Закриване на конференцията

 

 

 


Публикувано на: 19.11.2023 г.