СЪБИТИЯ


Лекция на проф. Хетил Ро Хауге

На 12 март от 14 до 15.30 ч. и от 16 до 17.30 ч. в Големия салон на
Института за български език
проф. Хетил Ро Хауге ще изнесе лекция на тема:
Лесни решения за мързеливи лингвисти

Поканата е от Секцията по компютърна лингвистика при ИБЕ
В рамките на проекта „Интегриране на нови практики и знания
в обучението по компютърна лингвистика” по Оператевна
програма „Развитие на чонешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Публикувано на: 10.03.2013 г.