СЪБИТИЯ


Владимир Пенев и неговият екип представиха новите шест български кандидатури за списъците на ЮНЕСКО

На пресконференция на 4 април 2013 г. в Министерството на културата министър Владимир Пенев и неговият екип представиха шестте нови кандидатури за списъците на ЮНЕСКО, досиетата на които вече са изпратени в световната организация. Събитието бе открито с  изпълнение на певиците от прочутата в цял свят с уникалното си  полифонично пеене групана Бистришките баби, които са включени в Списъка на шедьоврите на световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО.

Министър Пенев съобщи, че Министерството на културата ще отличи още в близките седмици с най-високото си отличие – наградата „Златен век”, художествения ръководител на групата на Бистришките баби – Дина Колева, която има огромни заслуги за популяризирането на старинното им пеене, определяно от специалисти като уникална полифония на три гласа.

Във връзка със защитата на нематериалното културно наследство и Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, Министерството на културата подготви шест български кандидатури за вписване през 2014 г. в две от представителните листи на ЮНЕСКО.

За Представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на човечеството са предложени 4  кандидатури, представящи български елементи на нематериалното културно наследство, включени в Националния регистър на нематериалното културно наследство и Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на Република България и те са:

  1. „Чипровски килими”
  2. „Народният празник Сурова в Пернишко”
  3. „Неделино – двугласен остров в едногласното море на родопската песен”
  4. „Високо многогласно пеене от Долен и Сатовча, Югозападна България”

За Регистъра на ЮНЕСКО за най-добри практики, програми и дейности, които отразяват принципите и целите на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, Р. България кандидатства за вписване с две предложения:

  1. Българското читалище – практически опит в съхраняването на жизнеността на нематериалното културно наследство
  2. Съборът за народно творчество в Копривщица: система от практики по представяне и предаване на наследството

Тези две кандидатури получиха подкрепа от читалища, самодейци и обществени организации от цялата страна.

Кандидатурите постъпиха в Секретариата на секция „Нематериално културно наследство” в Париж на 29.03.2013 г.

Владимир Пенев представи и двамата заместник-министри на културата в служебното правителство – проф. Мила Сантова и Деяна Данаилова

Мила Сантова е работила дълго време с групата на Бистришките баби и е представител на България в ЮНЕСКО.

Деяна Данаилова е била досега директор на дирекция "Културна политика" в МК. Началник на кабинета на министъра на културата е журналистката Мира Лазарова.


Публикувано на: 04.04.2013 г.