ВСИЧКИ СЪБИТИЯ


Международна научна конференция – Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство

Кога: 17 и 18 октомври 2019, 9 ч.

Къде: БАН ЦУ, зала „Проф. Марин Дринов“

Какво: Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и приносът на учените от БАН в  прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.   |   Категория: Конференции

Българската академия на науките отбелязва с тържествено събрание и изложба "Кирило-Методиевото наследство - знание за всички" 24 май


           Кога23 май (четвъртък), 11 ч.

           23 – 27 май 2019

КъдеБългарска академия на науките, Централно управлениезала „Проф. Марин Дринов“

Какво: Тържествено събрание по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост;

             откриване на изложба „Кирило-Методиевото наследство – знание за всички“

Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски ще открие тържеството. Академично слово на тема „Култът към Кирил и Методий през българското Средновековие: идеологически трансформации“ ще изнесе доц. Ана Стойкова от Института за литература.

След тържественото събрание ще бъде открита изложбата "Кирило-Методиевската идея в православното християнство", организирана от Кирило-Методиевския научен център на БАН. В изложбата са включени и експонати, предоставени от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН.

Изложбата се организира в рамките на финансираната от МОН Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“. Съгласувана е с основните цели – изучаване и популяризиране на българското културноисторическо наследство, както и осъществяване на тясна връзка между академичната наука и образователната сфера в дейността им за изграждане на ново общество на знанието. А конкретната цел е, да послужи в работата с ученици в неравностойно положение и да обогати знанието за Кирило-Методиевото наследство в тази целева група. Изложбата, инициирана от КМНЦ, е първа стъпка към създаване на насочена към различни групи учащи се иновативна образователна програма в областта на кирилометодиевистиката.

 

 

 

Публикувано на: 21.05.2019 г.   |   Категория: Предстоящо

Европейска нощ на музеите – за 15-ти път. Музеите на БАН с богата програма

Кога:18 май (събота)

Къде: Национален антропологичен музей (ИЕМПАМ-БАН), Национален археологически музей (НАИМ-БАН), Природонаучен музей (НПМ-БАН) и Национален етнографски музей (ИЕФЕМ)

Какво: Европейска нощ на музеите

Публикувано на: 17.05.2019 г.   |   Категория: Инфо

Кирило-Методиевски четения 2019

Кога: 8-9 май 2019 г.

Къде: СУ „Св. Климент Охридски“, Конферентна зала, Ректорат

Какво: Кирило-Методиевски четения 2019

Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски“ организира за тридесет и пети път Кирило-Методиевски четения. Тази година четенията са посветени на 1150-ата годишнина от успението на св. Кирил-Константин Философ.

ПРОГРАМА

Публикувано на: 07.05.2019 г.   |   Категория: Конференции

Научноинформационен център „Българска енциклопедия” на БАН показва съвременни информационни ресурси в изложба

Кога: 2 до 12 май, 8 май – официално откриване, 17 ч.

Къде: БАН, ул. „15-ти ноември“ 1, фоайе

Какво: Експозиция „Съвременни информационни ресурси – съдържание и визуално оформление”

Изложба, организирана от Научноинформационния център „Българска енциклопедия” на БАН, показва по нестандартен начин съвременните информационни ресурси.  

 

Публикувано на: 01.05.2019 г.   |   Категория: Инфо


5 от 38 ... 3 4 5 6 7 ...