ДИСКУСИИ И КОМЕНТАРИ КЪМ БРОЙ III


Исторически четения ”Веднъж да бъде начало...” в Котел

Публикувано на: 30.06.2014 г.   |   Автор: Пламен Мерджанов / Plamen Merdjanov

Исторически музей – Котел: Пантеон на Георги Стойков Раковски с музейна експозиция „Котленски възрожденци”

Публикувано на: 30.06.2014 г.   |   Автор: Пламен Мерджанов / Plamen Merdjanov

"Първият" Свети Софроний, епископ Врачански

Публикувано на: 30.06.2014 г.   |   Автор: Росица Събева, Йордан Желев

Експозиционната среда на паметните места, свързана с котленския просветител поп Стойко Владиславов – Св.Софроний, епископ Врачански

Публикувано на: 30.06.2014 г.   |   Автор: Мария Каразлатева

Свети Софроний и неговият следовник епископ Поликарп Патароликийски

Публикувано на: 30.06.2014 г.   |   Автор: проф. д-р Елена Хаджиева / Prof. Dr. Elena Hadzhieva

Софроний Врачански – първият възрожденски политик

Публикувано на: 30.06.2014 г.   |   Автор: Иван Иванов

Софроний Врачански като извор на творческо вдъхновение

Публикувано на: 30.06.2014 г.   |   Автор: Вера Таскова