ДИСКУСИИ И КОМЕНТАРИ КЪМ БРОЙ IV


Два превода от "Четири слова против арианите" на Атанасий Александрийски

Публикувано на: 23.12.2014 г.   |   Автор: проф. Пиринка Пенкова / Prof. Pirinka Penkova

За павликяните и богомилите или за разликата в религиозните възгледи като фактор на етногенеза

Публикувано на: 23.12.2014 г.   |  

Членуването на съществителните имена в българските говори

Публикувано на: 23.12.2014 г.   |  

Функцията на ункцията на турцизмите в българската фразеологична система

Публикувано на: 23.12.2014 г.   |  

Джендър прочит на българската фразеология

Публикувано на: 23.12.2014 г.   |  

Първобитието на общославянското „койне”

Публикувано на: 23.12.2014 г.   |  

Въстанието на Ивайло - феномен в европейската история

Публикувано на: 23.12.2014 г.   |  

Интервю с Юлия Кръстева

Публикувано на: 23.12.2014 г.   |  

Емоционалните послания и естетическото възприемане на ахроматичната картина (поглед върху Пикасо, Маноло Миларес, Тапиес)

Публикувано на: 23.12.2014 г.   |  

„Тази земя излъчва някаква магия...” In memoriam Волфганг Геземан (28.07.1925–17.08.2014)

Публикувано на: 23.12.2014 г.   |