ВСИЧКИ РЕЦЕНЗИИ


Рубриката „Рецензии и коментари” се финансира от спечелен конкурс на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите 2012 и 2014 г.

Това е рубрика, в която даваме пространство за всички ваши рецензии, коментари, отзиви. Често трудно намираме място за този жанр в изданията. Ако се чудите къде да публикувате вашия материал, можете да се възползвате от мястото, което ви предоставяме – безплатно! Ако пък вече имате публикация при нас, чакаме и още.


Балканите в навечерието на модернизацията / The Balkans on the Eve of Modernisation

The lecture is available in Bulgarian and English, courtesy of Prof. Heppner.

Ако погледнем съвременното развитие на Европа, ще забележим редица проблеми с различен произход. Според менe някои от тези проблеми имат своите корени отвъд последните няколко десетилетия. Без съмнение живеем в епохата на радикални промени, но същевременно може да не сме в състояние да си обясним каква точно представлява тази трансформация и колко дълго би продължила. При това положение едва ли ще можем да предскажем бъдещето си и всъщност, ще ни остане само надеждата да оцелеем при сравнително приемливи обстоятелства.

 

When we are looking today at Europe’s present development we see a lot of problems which have various roots. In my opinion, a few of these problems have a longer tradition, rather than existing only for the last decades or years. Without any doubt we are living in a time of radical change, we may not be able to define exactly what the matter is and how long this situation will take. With this in mind we are not able to see our immediate future and may not do anything other than hope to survive under acceptable circumstances.

Публикувано на: 22.05.2015 г.   |   Автор: проф. Харалд Хепнер / Prof. Harald Heppner

Архивният фонд на Стефан Стамболов, съхраняван в Научния архив на БАН

Името на Стефан Стамболов заема особено място в галерията имена на български политици. Неговите критици и изследователи години наред го представят като идол или като злодей. И това е обяснимо, защото към бележитите имена в нашата история  се отнасяме било патетично, било ругателно. Но личности като него, действали в преломна епоха, трудно се поддават на схематично описание. Цялата книжнина, историческа, документална и художествена, издадена през последните години за него и от него доказва това. Архивът му, закупен и съхранен в Научния архив на Българска академия на науките, е неоспоримото историческо свидетелство за неговия живот и политическо управление като председател на Народното събрание, регент, министър-председател и министър на Вътрешните работи на България от 1887 до 1894 г.   

Публикувано на: 03.05.2015 г.   |   Автор: Цветана Величкова

Как се правят съпоставителни лексикални анализи (и имат ли те почва у нас)

Ще коментирам някои проблеми, свързани с въпроса за създаването на  tertiumcomparationis[1] в двуезични и многоезични лексикални изследвания. Като цяло може да се каже, че това е един от най-неизяснените въпроси за теорията и практиката на съпоставителното езикознание.

Смята се, че езикът еталон е „идеална” езикова система, специално конструирана от лингвиста по такъв начин, че в него в максимална степен да бъдат представени универсалните свойства на езиците (Касевич 1977: 143). Създаването на език еталон преследва две цели На първо място, това е система, с която е удобно да бъдат съпоставени всички естествени езици. Съпоставянето е свързано с типологичното изучаване на езиците, предполагащо сравняване на всички езици помежду им чрез създадения език еталон и по този начин да се получат в най-голяма степен еднородни и съпоставими резултати. От друга страна, езикът еталон се смята за цялостна завършена система, затова съпоставката с език еталон предполага именно типологично изследване, при което участват всички равнища и аспекти на езиковата система (Касевич 1977: 144).

[1] По-нататък терминът ще бъде транскрибиран на български език като терциум компарационис. Термините „език еталон”, „език посредник”, „еталон за сравнение” и „терциум компарационис” се смятат за синонимични.
Публикувано на: 21.04.2015 г.   |   Автор: доц. д-р Палмира Легурска / Assoc. Prof. Dr. Palmira Legurska


6 от 19 ... 4 5 6 7 8 ...

Категории
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на рубриката & bdquo;Рецензии и коментари” представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.