Очакваме вашите публикации


Колеги,

очакваме вашите публикации: статии, студии, монографии, изворов материал, персоналии, езикови бележки за XVI брой на списанието електронно списание Дзялото до 25 март 2020 година.


Уважаеми читатели,

поставяме началото на научното e-списание за хуманитаристика Х-ХХ век – електронно списание Дзялото.
С какво ще ви бъдем полезни?
електронно списание Дзялото ще бъде динамично относно периодичността на излизане и своя обем.
В електронно списание Дзялото ще намерите разнообразни по тип изследвания и иновативни материали, както и рецензионни текстове.
В електронно списание Дзялото всеки млад учен, докторант, специализант или студент е добре дошъл, защото ние знаем колко труднопробивно е началото.


Уважаеми автори,

благодаря ви, че повярвахте на идеята и предоставихте своите публикации тук, за да стартираме.
Колко често ще излизаме? Зависи само от вас.
Разчитаме на вашата добронамереност, коректност и желание за сътрудничество.
Желаем е-списанието да бъде познато, четено и цитирано от повече хора и специалисти в различни области. Бихме се радвали, ако съумеем да намерим допирните точки в различните клонове на науката и то стане място за интердисциплинарни публикации. Тук също разчитаме на вас.
Бихме се възползвали от всяка една ваша идея, стига да открием рационалното зърно.

Августа Манолева
Никола Обрешков
Светлозара Лесева


Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.