БРОЙ II


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век
ISSN 1314-9067
год. IІ, 2014, брой 2

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелен конкурс на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесията 2012 г.


e-journal Dzyaloe-journal in the field of humanities dedicated to Bulgarian studies spanning 10-th through 21-st century
ISSN 1314-9067
NACID: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline),
IІ, 2014, issue 2

The journal e-journal Dzyalo originated as an idea of the Department of the History of the Bulgarian Language at the Institute for Bulgarian Language Prof. L. Andreychin of the Bulgarian Academy of Sciences.

The journal e-journal Dzyalo was funded by the Criticism Programme of the National Culture Fund in 2012;Уважаеми читатели,

От този брой имаме нов научен рецензент на е-списание електронно списание Дзялото – професор Пиринка Пенкова (Дания).

Пожелаваме й ползотворна работа!

Редакционен състав:

Августа Манолева
Никола Обрешков
Светлозара Лесева

Статии и студии  /  Papers and studies

Езикът / Language

Пиринка Пенкова, (Дания) Средновековната славянска традиция на Атанасий Александрийски и преводът на "Посланието към Марцелин за тълкуванието на псалмите" [Дискусии и коментари]

Мони Алмалех, (ИБЕ) Чернокожите хора в Стария завет – езиков и херменевтичен анализ [Дискусии и коментари]

Марияна Цибранска – Костова, (ИБЕ) Бележки към един старозаветен юридически ексцерпт   [Дискусии и коментари]

Татяна Илиева, (КМНЦ) Обратните индекси в лексикографската традиция на старобългарски език   [Дискусии и коментари]

Мария Китанова, (ИБЕ) Семантичното поле род в българската култура и език   [Дискусии и коментари]

Палмира Легурска, Иво Панчев, (ИБЕ) Образни метафори (ономасиологичен каталог) [Дискусии и коментари]

Преводът / Translation

Палмира Легурска, (ИБЕ) Реалии и превод   [Дискусии и коментари]

Литературата / Literature

Вихрен Чернокожев, (ЛИ) Българската антитоталитарна литература през 60-те – 80-те години на ХХ век   [Дискусии и коментари]

Младите в науката / Young people in science

Весела Шушлина, (СУ) Специфика на изразяването на иронична оценка в конструкции с чужда реч   [Дискусии и коментари]

Нови книги  /  New books

Мони Алмалех, Архангелите в Библията    [Рецензия]

Явор Милтенов, Златоструй: старобългарски хомилитичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон. Текстологическо и извороведско изследване.    [Рецензия]

Татяна Илиева, Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил [Рецензия]

Татяна Илиева, Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на “De fide orthodoxa”    [Рецензия]

Калина Мичева-Пейчева, Сблъсъкът на чистотата и нечистотата в българската култура и език    [Рецензия 1]   [Рецензия 2]

Мария Кошкова, Българско-словашки речник том ІІ    [Рецензия]

Майя Пенчева и Александра Багашева, Английско-български речник    [Рецензия]

Борис Минков, Презапис или другият куфар в Берлин    [Рецензия]

Емил Кало, Другите и Йосиф    [Рецензия]

Рецензии  /  Reviews

Мирослав Дачев, (НАТФИЗ) Архангели, образи, думи
Рецензия за книгата на Мони Алмалех „Архангелите в Библията”

Таня Славова, (СУ) Впечатляващо изследване на сборника Златоструй
Рецензия за книгата на Явор Милтенов „Златоструй: старобългарски хомилитичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон. Текстологическо и извороведско изследване”

Маргарет Димитрова, (СУ) Рецензия за книгата на Татяна Илиева „Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил”

Анета Тихова, (ШУ) Рецензия за книгата на Татяна Илиева „Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на “De fide orthodoxa”

Боряна Велчева, (БАН) Рецензия за книгата „Речник на книжовния български език на народна основа от ХVІІ век (върху текст на Тихонравовия дамаскин)”

Спартак Паскалевски, Рецензия за сборника „Немско-български културен и научен трансфер”

Марияна Витанова, (ИБЕ) Рецензия за книгата на Калина Мичева-Пейчева „Сблъсъкът на чистотата и нечистотата в българската култура и език”

Палмира Легурска, (ИБЕ) Какво още си помислих, когато прочетох книгата на Калина Мичева „Сблъсъкът на чистотата и нечистотата в българската култура език”

Диана Благоева, (ИБЕ) Рецензия за Мария Кошкова. „Българско-словашки речник”

Нели Якимова, (СУ) Новият английско-български речник
Рецензия за „Английско-български речник”

Митко Новков Редакторски бележки за „Презапис или Другият куфар в Берлин“ на Борис Минков

Вида Пиронкова Рецензия за „Другите и Йосиф” от Емил Кало

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.